Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC)

Laatst gewijzigd op 2 sep 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
eigenaars van een installatie die elektriciteit produceert op basis van hernieuwbare energie
Voor wat
productie van groene stroom
Subsidie (steuncertificaten)
€ 93 per GSC (aantal is afhankelijk van de bandingfactor en de geproduceerde netto groene stroom)

Wat houdt de maatregel in

Eigenaars van installaties die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) kunnen gratis via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen.

Deze GSC kunnen onder andere verkocht worden aan een onderhandelde prijs aan de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen of aan een vastgelegde minimumprijs aan de distributienetbeheerder indien aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet.

In 2021 werd het certificatensysteem voor nieuwe PV-installaties van 40 kW tot 2 MW en voor nieuwe windturbines van 10 kW tot 300 kW vervangen door investeringssteun via de Call groene stroom. De eerste oproep stond open van 17 mei 2021 t.e.m. 3 juni 2021. Er zijn 2 calls per jaar.

Wie en wat komt in aanmerking

Eigenaars van installaties die die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) komen in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Voor PV-systemen (zonnepanelen) en windturbines (windmolens) moet het netto vermogen respectievelijk meer dan 2MW en 300kW bedragen.

Als de installatie in rekening wordt gebracht voor het verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie van de EPB-regelgeving bij nieuwbouw of grondige energetische renovatie, dan komt enkel het deel aan groenestroom dat er bovenop wordt geproduceerd in aanmerking voor de groenestroomcertificaten.

Omvang steun

De verkregen groenestroomcertificaten kunnen verkocht worden tegen de wettelijk gegarandeerde tarieven aan de distributienetbeheerder (DNB) als de installatie verbonden is met het elektriciteitsnet. Daarnaast kan men de certificaten ook verkopen aan de elektriciteitsleveranciers.

De gemiddelde marktprijs van de GSC in de afgelopen verhandelperiodes uit bilateraal verkoop, kan je raadplegen via de website van de VREG Steuncertificaten groene stroom.

Voor installaties opgestart vanaf 1 januari 2013 is dit € 93 per GSC voor alle technologieën.

De tarieven verschillen afhankelijk van de datum van plaatsing en goedkeuring van de installatie.

  • Voor nieuwe PV-installaties tot 40 kW krijgt men geen certificaten meer.
  • Voor windturbines van 10 kW tot 300 kW kreeg men vanaf 2019 geen certificaten meer en diende men een beroep te doen op de steunmaatregel call voor kleine en middelgrote windturbines. 
  • Voor nieuwe PV-installaties van 40 kW tot 2 MW kan je vanaf 2021 investeringssteun aanvragen via de de Call groene stroom waarvan er een oproep is 2 maal per jaar (1 maal per jaar voor PV op marginale gronden en drijvende PV). 
  • Voor nieuwe windturbines van 10 kW tot 300 kW kan je steun aanvragen via de Call groene stroom vanaf 2021 waarvan er 1 maal per jaar een oproep is.

Groenestroomcertificaten-installaties vallen onder het systeem van de bandingfactoren en krijgen € 93 per groenestroomcertificaat (GSC).

Per technologie zal het aantal verkregen GSC bepaald worden door de netto hoeveelheid geproduceerde groene stroom (in MWh) in een periode te vermenigvuldigen met de bandingfactor van die periode. Met de bandingfactor wil de Vlaamse overheid oversubsidiëring vermijden door rekening te houden met de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare investeringsopbrengst.

De bandingfactor wordt minimaal één keer per jaar berekend per technologie en grootteklasse (voor PV twee keer per jaar) op basis van de onrendabele top berekening door VEKA. Zowel voor nieuwe als voor lopende projecten vanaf 1 januari 2013, wordt de bandingfactor aangepast als de geactualiseerde bandingfactor (berekend op basis van de parameters investeringskosten, afschrijfperiode, brandstofkosten en elektriciteitsprijs), meer dan 2% afwijkt van deze die van toepassing is. Projecten worden ook gecategoriseerd volgens met of zonder burgerparticipatie.

De steunperiode is afhankelijk van de technologie: PV-installatie, windturbine, biogas/biomassa-installatie, ...

Meer informatie over en de actuele bandingfactoren vind je op de website van VEKA Bandingfactor voor groene stroom.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor groenestroomcertificaten gebeurt bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.