Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC)

Laatst gewijzigd op 13 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Eigenaars van een installatie die elektriciteit produceert op basis van hernieuwbare energie
Voor wat
productie van groene stroom
Subsidie (steuncertificaten)
€ 93 per GSC (aantal is afhankelijk van de bandingfactor en de geproduceerde netto groene stroom)

Wat houdt de maatregel in

Eigenaars van installaties (ook ondernemingen en vzw's) die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, biomassa, …) kunnen via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een recht op groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen.

Deze verkregen GSC kunnen onder andere verkocht worden aan een onderhandelde prijs aan de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen of aan een vastgelegde minimumprijs aan de distributienetbeheerder indien aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet.

Vanaf 2023 is het certificatensysteem voor nieuwe PV-installaties vanaf 25kW vervangen door investeringssteun via de Call groene stroom. Voor PV-installaties tot 10kW omvormervermogen is er steun via de energiepremie van netbeheerder Fluvius.

Wie en wat komt in aanmerking

Eigenaars van installaties (ook ondernemingen en vzw's) die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind en biogas), komen in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Voor windturbines moet het vermogen meer dan 300kW bedragen. Voor windturbines van 10 tot 300kW is er steun via de call groene stroom. Voor biogas dient het vermogen >10 kW te zijn.

Omvang steun

De verkregen groenestroomcertificaten kunnen verkocht worden tegen de wettelijk gegarandeerde tarieven aan de distributienetbeheerder (DNB) als de installatie verbonden is met het elektriciteitsnet. Daarnaast kan men de certificaten ook verkopen aan de elektriciteitsleveranciers.

De gemiddelde marktprijs van de GSC in de afgelopen verhandelperiodes uit bilateraal verkoop, kan je raadplegen via de website van de VREG Steuncertificaten groene stroom.

Groenestroomcertificaten-installaties vallen onder het systeem van de bandingfactoren en krijgen € 93 per groenestroomcertificaat (GSC).

Per technologie zal het aantal verkregen GSC bepaald worden door de netto hoeveelheid geproduceerde groene stroom (in MWh) in een periode te vermenigvuldigen met de bandingfactor van die periode. Met de bandingfactor wil de Vlaamse overheid oversubsidiëring vermijden door rekening te houden met de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare investeringsopbrengst.

De bandingfactor wordt minimaal één keer per jaar berekend per technologie en grootteklasse (voor PV twee keer per jaar) op basis van de onrendabele top berekening door VEKA. Zowel voor nieuwe als voor lopende projecten vanaf 1 januari 2013, wordt de bandingfactor aangepast als de geactualiseerde bandingfactor (berekend op basis van de parameters investeringskosten, afschrijfperiode, brandstofkosten en elektriciteitsprijs), meer dan 2% afwijkt van deze die van toepassing is. Projecten worden ook gecategoriseerd volgens met of zonder burgerparticipatie.

De steunperiode is afhankelijk van de technologie: windturbine of biogasinstallatie

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor groenestroomcertificaten gebeurt bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.