Investeringssteun voor zonnepanelen en windturbines (Call groene stroom)

Laatst gewijzigd op 4 aug 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investering in PV-systemen (25kW-5MW) en windturbines (10kW-300kW)
Subsidie (via oproep)
per MWh productie max. € 22 PV (€ 33 drijvend) en max. € 74 wind

Wat houdt de maatregel in

Via de 'Call groene stroom' van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen investeerders in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen van 25kW t.e.m. 5MW) en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie verkrijgen.

Deze steunregeling vervangt voor nieuwe installaties voortaan de Vlaamse groenestroomcertificaten GSC voor deze vermogensklassen vanaf 2021. Voor grotere vermogensklassen kan men blijvend een beroep doen op de groenestroomcertificaten. Kleinere vermogensklassen tot 10 kVA omvormervermogen komen in aanmerking voor de premie zonnepanelen van Fluvius.  In 2022 zijn er 3 calls groene stroom. De derde call 2022 is gepland van 13 oktober 2022 om 9u tot en met 27 oktober 2022 om 16u. Indienen kan op de website van VEKA www.energiesparen.be/call-groene-stroom.

Wie komt in aanmerking

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen steun aanvragen. 
Alle ondernemingen met een economische activiteit komen in aanmerking op voorwaarde dat ze voldoen aan de steunregels van de ‘Europese algemene groepsvrijstellingsverordering’. Hier vind je meer informatie over de definitie van een onderneming voor deze call.

Wat komt in aanmerking

Er kan steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten van middelgrote PV-installaties (maximaal AC-omvormervermogen 25kW t.e.m. 5MW) en van kleine en middelgrote windturbines (bruto nominaal turbinevermogen 10kW t.e.m. 300kW).

Enkel nieuwe installaties waaraan geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend komen voor steun in aanmerking.

Komen niet in aanmerking voor steun:

 • exploitatiekosten en -baten, engineeringskosten en kosten vergunningsaanvragen
 • de uitgaven die dateren na de beslissingsdatum tot steuntoekenning komen in aanmerking voor steun.

Na een positieve beslissing worden onomkeerbare contractuele verbintenissen aangegaan.

Er zijn twee projectgroepen:

 • Subcall1: Drijvende PV-installaties, PV-installaties op 'marginale'* gronden, kleine en middelgrote windturbines
 • Subcall2: Overige PV-installaties

* Marginale gronden zijn bermen en gesloten stortgebieden niet bestemd als natuur- of landbouwgebied.

Het deel van het vermogen van de installatie om te voldoen aan de eisen van de Energieprestatieregelgeving (EPB), wordt niet gesteund. Dit is het verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie (verplicht aantal kWh/m2.j x brutovloeroppervlakte m2/900h) in de nieuwbouw.

Omvang steun

De toegekende investeringssteun is gelijk aan de gevraagde steun op basis van het bod van de steunaanvrager.

Het uit te brengen bod (€/MWh) is gelijk aan de gevraagde investeringssteun (€) gedeeld door de verwachte energieopbrengst (MWh) over de levensduur. De levensduur is 20 jaar voor de PV-installaties en 10 jaar voor de windturbines.
De jaarlijkse energieopbrengst van PV-installaties dient uitgerekend te worden met behulp van de PVGIS-software. Voor windturbines is dit met de aangeleverde rekentool op basis van de vermogenscurve, windsnelheidsdistributie en objectenhinderanalyse. 

Het bod mag niet hoger zijn dan:

 • € 22/MWh voor overige PV-installaties en PV op marginale gronden
 • € 33/MWh voor drijvende PV-installaties
 • € 74/MWh voor kleine en middelgrote windturbines

De steun is maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten.

De maximum in aanmerking komende kosten per kWp (zon) en kWe (wind) zijn: 

Overige PV-installaties en PV-installaties op marginale gronden 
Drijvende PV-installaties
Kleine en middelgrote windturbines
€ 1.030/kW (25-250kW) € 1.150/kW € 3.300/kW
€ 858/kW (250-750kW) / /
€ 696/kW (750kW-5MW)  / /

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt digitaal via het energieportaal van de Vlaamse overheid.

De aanvraag kan gebeuren wanneer de call van projectgroep openstaat. 

Er zijn twee projectgroepen:

 • Subcall1: Drijvende PV-installaties, PV-installaties op 'marginale' gronden, kleine en middelgrote windturbines (call minimum 1x per jaar)
 • Subcall2: Overige PV-installaties (call minimum 2x per jaar)

In 2022 zijn er drie calls voorzien:

 • De eerste call voor de indiening van steunaanvragen stond open van 1 maart 2022 om 9u tot en met 15 maart 2022 om 16u, met een budget van € 5.000.000  voor subcall2.
 • De tweede call omvat de subcall 1 (steunbudget € 9.500.000) en subcall 2 (steunbudget € 500.000) en vond plaats van 14 juni 2022 om 9u tot en met 28 juni 2022 om 16u.
 • Voor de derde call wordt een ministerieel besluit opgemaakt na het afsluiten van de tweede call. De derde call is gepland van 13 oktober 2022 om 9u tot en met 27 oktober 2022 om 16u. Op basis van de prestaties van de eerste twee in 2022 georganiseerde calls, kan voor de derde call dan het beschikbaar budget worden bepaald. 

Evaluatieprocedure

Na het afsluiten van een call worden de ingediende projectaanvragen die ontvankelijk zijn en aan de voorwaarden voldoen, binnen hun groep, volgens hun bod gerangschikt. Het bod is de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. Het laagste bod wordt het best gerangschikt.

Het beschikbare groepsbudget wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten (zij die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun) tot het budget op is. Het project dat onderaan de rangschikking staat, komt sowieso niet in aanmerking voor steun.

Twee maanden na de het sluiten van de oproep volgt de betekening van de beslissing. Hierna zijn enkel onomkeerbaar contractuele verbintenissen toegelaten.

Voor een geselecteerd project dient een bankwaarborg van 7,5% van het steunbedrag gesteld worden met een minimum van € 2.000, en dit binnen de 30 dagen na betekening van de steuntoezegging. Wanneer er geen bewijs binnen de termijn is afgeleverd wordt de aanvrager uitgesloten van calls voor drie jaar (vanaf betekening).

De installaties dienen ten laatste 18 maanden voor zonenergie en 24 maanden voor windenergie na datum van betekening in dienst genomen te zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.