Vlaams opleidingsverlof (vergoeding voor de werkgever)

Laatst gewijzigd op 3 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
volgen van opleiding tijdens de werkuren
Subsidie
van € 21,30 per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof

Wat houdt de maatregel in

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in Vlaanderen hebben het recht om bepaalde opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon, in het kader van het systeem 'Vlaams opleidingsverlof'. De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt deze opgenomen uren aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.

Werknemers die Vlaams opleidingsverlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot € 2.928 bruto per maand.

Voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019 vervangt dit nieuwe systeem het vroegere Betaald educatief verlof. Als de werknemer in schooljaar 2018-2019 een opleiding volgde en hiervoor gebruik maakte van Betaald educatief verlof, kan diezelfde opleiding verdergezet worden met gebruik van Betaald educatief verlof en dit ten laatste tot en met 31 december 2021.

Vlaanderen wil met de steun en middelen van het ESF-programma 2014-2020 REACT-EU de leergoesting van de werknemers aanwakkeren en geeft bij wijze van experiment de werkgever de expliciete rol om opleidingen voor te stellen aan hun werknemers. Hierdoor kunnen ze hun toekomstkansen in de sector en op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken. De opleidingen die de werkgever voorstelt aan de werknemer moeten niet gerelateerd zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job blijven voor rekening van de werkgever. Een werknemer die zowel opleidingen volgt op eigen initiatief, als ingaat op het voorstel van de werkgever om een opleiding te volgen, verdubbelt zijn recht op VOV (persoonlijk maximum) en kan tot maximaal 250 VOV-uren (voor een voltijdse tewerkstelling) opnemen, met maximum 125 uur voor opleidingen op eigen initiatief en maximum 125 uur voor andere opleidingen op voorstel van de werkgever. Het initiatief moet bij de aanvraag opgegeven worden in het WSE-loket. Aanvragen voor schooljaar 21-22 zijn mogelijk vanaf 1 september. Meer informatie op Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 21-22.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De maatregel is enkel van toepassing voor werkgevers in de privésector (ook vzw's) in het Vlaamse Gewest.

Werknemer

Om recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof moet de werknemer:

 • voor minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaamse Gewest;
 • één van de volgende opleidingen:
  • een  opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives van minstens 3 studiepunten of minstens 32 contacturen of lestijden. In schooljaar 2021-2022 mag je zelfs modules combineren van verschillende opleidingsverstrekkers om aan dat minimum te geraken;
  • een loopbaangerichte opleiding volgen (in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van minstens 32 uren en het loopbaanattest mag maximum 6 jaar oud zijn;
  • een loopbaangerichte opleiding volgen (in kader van loopbaanbegeleiding);
  • examens bij Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs;
  • examens afleggen die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs EVC).

De werkgever mag zelf een opleiding geven aan eigen medewerkers in kader van Vlaams opleidingsverlof, doch dan moet de werknemer daardoor in staat zijn om een andere dan de huidige functie (of een onder invloed van een grondig wijzigende omgeving sterk veranderde functie) uit te oefenen. De organisator moet deze opleiding eerst aanmelden ter registratie in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'! Een opleiding geeft pas recht op Vlaams opleidingsverlof als ze geregistreerd is in de opleidingsdatabank.

Duur van het verlof

Voor elke werknemer wordt er per schooljaar maximum 125 uren Vlaams opleidingsverlof voorzien.

Het persoonlijke maximum en het concrete aantal uren Vlaams opleidingsverlof per schooljaar wordt bepaald door het tewerkstellingspercentage en het type opleiding/examen dat de werknemer volgt. Hier kan je meer informatie nalezen over de modaliteiten.

Omvang steun

Bij Vlaams opleidingsverlof wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingen met verplichte aanwezigheid en opleidingen zonder verplichte aanwezigheid:

 • Bij de opleidingen met verplichte aanwezigheid wordt elk kwartaal het aantal aanwezige uren, de opgenomen uren opleidingsverlof en het recht op Vlaams opleidingsverlof vergeleken. Zodra er minstens 32 uren aanwezigheid door de opleidingsverstrekker geattesteerd zijn en er door de werkgever minstens evenveel opleidingsverlof werd ingegeven (in DmfA), worden de aanwezige uren aan de werkgever uitbetaald aan een forfaitair bedrag van € 21,30 per uur.
 • Voor de opleidingen zonder verplichte aanwezigheid in de les (regulier aanbod van volwassenenonderwijs en hoger onderwijs), moet de werknemer deelnemen aan de eindbeoordeling om zijn Vlaams opleidingsverlof te valideren. Als er wordt deelgenomen aan het examen kan er voor elk rechtmatig opgenomen uur € 21,30 worden uitbetaald. 

Meer info kan je hier nalezen

De werkgever kan niet weigeren, maar over het opnemen van het verlof kunnen afspraken worden gemaakt in overleg tussen werkgever en werknemer. Hier kan je meer informatie raadplegen

Aanvraagprocedure

Ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding moet de werkgever de terugbetaling aanvragen via het WSE-loket van het Departement Werk en Sociale Economie. Dit kan gedaan worden per werknemer of voor meerdere werknemers tegelijkertijd.

De werkgever staat ook in voor de berekening (samen met de werknemer) van het aantal uren Vlaams opleidingsverlof (een simulator hiervoor is beschikbaar), alsook voor de latere registratie (in DmfA) per kwartaal van het opgenomen Vlaams opleidingsverlof.

Hier kan je meer informatie terugvinden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.