Vlaams opleidingsverlof (vergoeding voor de werkgever)

Laatst gewijzigd op 25 aug 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
volgen van opleiding tijdens de werkuren
Subsidie
van € 21,30 per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof

Wat houdt de maatregel in

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in Vlaanderen hebben het recht om bepaalde opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon, in het kader van het systeem 'Vlaams opleidingsverlof (VOV). De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt deze opgenomen uren aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.

Werknemers die Vlaams opleidingsverlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot € 3.170 bruto per maand voor het schooljaar 2022-2023 voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 en op € 3.364 van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023.

Voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019 vervangt dit nieuwe systeem het vroegere Betaald educatief verlof. Als de werknemer in schooljaar 2018-2019 een opleiding volgde en hiervoor gebruik maakte van Betaald educatief verlof, kan diezelfde opleiding verdergezet worden met gebruik van Betaald educatief verlof en dit ten laatste tot en met 31 december 2021.

Ook in het schooljaar 2023-2024 kan je het aantal uren in het kader van het Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar verdubbelen. Een werknemer die zowel opleidingen volgt op eigen initiatief, als ingaat op het voorstel van de werkgever om een opleiding te volgen, verdubbelt zijn recht op VOV (persoonlijk maximum) en kan tot maximaal 250 VOV-uren (voor een voltijdse tewerkstelling) opnemen, met maximum 125 uur voor opleidingen op eigen initiatief en maximum 125 uur voor andere opleidingen op voorstel van de werkgever. 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De maatregel is enkel van toepassing voor werkgevers in de privésector (ook vzw's) in het Vlaamse Gewest. Dit zijn alle werknemers die vallen onder de CAO-wetgeving en de paritaire comités. 

Werknemer

Om recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof moet de werknemer:

De werkgever mag zelf een opleiding geven aan eigen medewerkers in kader van Vlaams opleidingsverlof, doch dan moet de werknemer daardoor in staat zijn om een andere dan de huidige functie (of een onder invloed van een grondig wijzigende omgeving sterk veranderde functie) uit te oefenen. De organisator moet deze opleiding eerst aanmelden ter registratie in de 'Opleidingsdatabank '! Een opleiding geeft pas recht op Vlaams opleidingsverlof als ze geregistreerd is in de opleidingsdatabank.

Duur van het verlof

Voor elke werknemer wordt er per schooljaar maximum 125 uren Vlaams opleidingsverlof voorzien.

Het persoonlijke maximum en het concrete aantal uren Vlaams opleidingsverlof per schooljaar wordt bepaald door het tewerkstellingspercentage en het type opleiding/examen dat de werknemer volgt. Hier kan je meer informatie nalezen over de modaliteiten.

Het aantal uren kan worden verdubbeld in het kader van Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 2022-23 en schooljaar 2023-24. Het gaat dan over een werknemer die op eigen initiatief een opleiding volgt en daarnaast ingaat op het voorstel van de werkgever om een andere opleiding te volgen: hierdoor verdubbelt zijn recht op opleidingsverlof en kan er tot maximaal 250 VOV-uren worden opgenomen.

Omvang steun

Bij Vlaams opleidingsverlof wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingen met verplichte aanwezigheid en opleidingen zonder verplichte aanwezigheid:

  • Bij de opleidingen met verplichte aanwezigheid wordt elk kwartaal het aantal aanwezige uren, de opgenomen uren opleidingsverlof en het recht op Vlaams opleidingsverlof vergeleken. Zodra er minstens 32 uren aanwezigheid door de opleidingsverstrekker geattesteerd zijn en er door de werkgever minstens evenveel opleidingsverlof werd ingegeven (in DmfA), worden de aanwezige uren aan de werkgever uitbetaald aan een forfaitair bedrag van € 21,30 per uur.
  • Voor de opleidingen zonder verplichte aanwezigheid in de les (regulier aanbod van volwassenenonderwijs en hoger onderwijs), moet de werknemer deelnemen aan de eindbeoordeling om zijn Vlaams opleidingsverlof te valideren. Als er wordt deelgenomen aan het examen kan er voor elk rechtmatig opgenomen uur € 21,30 worden uitbetaald. 

Meer info kan je hier nalezen

De werkgever kan niet weigeren, maar over het opnemen van het verlof kunnen afspraken worden gemaakt in overleg tussen werkgever en werknemer. Hier kan je meer informatie raadplegen

Aanvraagprocedure

Ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding moet de werkgever de terugbetaling aanvragen via het WSE-loket van het Departement Werk en Sociale Economie. Dit kan gedaan worden per werknemer of voor meerdere werknemers tegelijkertijd.

De werkgever staat ook in voor de berekening (samen met de werknemer) van het aantal uren Vlaams opleidingsverlof (een simulator hiervoor is beschikbaar), alsook voor de latere registratie (in DmfA) per kwartaal van het opgenomen Vlaams opleidingsverlof.

Hier kan je meer informatie terugvinden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.