Premie kwalificerend werkplekleren

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
aanbieden van een leerwerkplek
Subsidie
€ 600 tot € 1.000 per lerende, per schooljaar (met een limiet van 3x per lerende)

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid keert een subsidie uit aan ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden in het kader van een duale opleiding, alternerende opleiding of graduaat Verpleegkunde. De subsidie bedraagt € 600 tot € 1.000 en kan per lerende per schooljaar aangevraagd worden (met een maximum van 3 tegemoetkomingen per lerende).

Vanaf 1 september 2023 vereenvoudigt de nieuwe premie kwalificerend werkplekleren het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren en vervangt de volgende maatregelen: de stagebonus, de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting), de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs.

Wie komt in aanmerking

Alle ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden en aan de volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking:

 • De vestiging waar de lerende wordt opgeleid ligt in het Vlaams Gewest.
 • De opleidingsduur bedraagt minstens 4 maanden per schooljaar (volgens de Dimona- of DmfA-aangifte).
 • De onderneming en de lerende hebben een overeenkomst gesloten, die leidt naar een Vlaamse onderwijskwalificatie, in het kader van:
  • een alternerende opleiding secundair onderwijs;
  • een duale opleiding in het volwassenenonderwijs;
  • een graduaatsopleiding Verpleegkunde. 
    
 • De overeenkomst bevat specifieke informatie over o.a. de onderneming, de lerende, het uurrooster en het opleidingsplan.
 • De onderneming wijst een mentor aan die de lerende begeleidt en opleidt en hiervoor (een) specifieke opleiding(en) heeft gevolgd. 
 • De onderneming heeft maximaal 2 keer eerder een premie kwalificerend werkplekleren of stagebonus voor de betreffende leerling ontvangen.

Een onderneming is elke natuurlijke persoon, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon (incl. vzw's) die een lerende opleidt.

Omvang steun

De premie kwalificerend werkplekleren bedraagt per leerling:

 • € 600 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt.
 • € 1.000 als de lerende wel een vergoeding ontvangt.

Deze premie wordt 1 keer per schooljaar uitgekeerd. Dit met een maximum van 3 maal per leerling, waarbij eerder ontvangen stagebonussen voor eenzelfde leerling zijn inbegrepen. 

De premie kwalificerend werkplekleren is belastbaar als winst of baat bij de onderneming die ze ontvangt. 

Het ontvangen van deze premie vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van de economische vrijstelling “stage in de onderneming”. Deze vrijstelling bedraagt in principe 40% van de als beroepskosten aftrekbare bezoldigingen voor de prestaties van een lerende waarvoor de werkgever de premie kwalificerend werkplekleren heeft verkregen.

Meer informatie kan je terugvinden op de website www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren > Belastingen en fiscaliteit.

Aanvraagprocedure

De aanvraag is afhankelijk van het soort leerwerkplek dat wordt aangeboden.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de pagina www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren > Aanvraagprocedure.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.