Sectorale ondersteuningsmaatregelen

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
opleiding & tewerkstelling van personeel
Subsidies & premies
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief en sector

Wat houdt de maatregel in

Sectorfondsen hebben o.m als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers van deze sector, waaronder de risicogroepen. In dit kader voorzien deze fondsen o.m. in een gratis opleidingsaanbod voor werknemers, kunnen werkgevers gebruik maken van opleidingspremies voor betalende opleidingen, enz. Deze sectorfondsen worden paritair beheerd door de sociale partners.

Deze maatregel geeft een overzicht van de websites van deze sectorfondsen.

Doel sectorfonds en mogelijke steun

Het globale doel van de sectorfondsen is het mee mogelijk maken dat er binnen de betreffende sector voldoende en goed geschoolde werknemers werkzaam zijn.
Hiertoe worden binnen elk fonds van een specifieke sector acties ontwikkeld naar leerlingen uit het regulier onderwijs, werknemers en werkzoekenden, en wordt begeleiding aan de werkgever voorzien. In het kader van de sectorconvenants die sectoren via de sectorfondsen met de Vlaamse overheid afsluiten worden er ook acties voorzien om de diversiteit en de evenredige arbeidsdeelname binnen sectoren te bevorderen.

Mogelijke acties zijn: het verstrekken van kosteloze opleiding, sectorspecifieke subsidies of premiestelsels voor de financiering van competentieontwikkeling, info en advisering (inzake opleiding, kwaliteitsbewaking, financieringsmogelijkheden voor vorming, ...), het aanreiken van instrumenten (voor de ontwikkeling van opleidingsplannen, voor de detectie van opleidingsbehoeften, ...) en het ontwikkelen en/of ter beschikking stellen van databanken, didactisch materiaal, enz.

Overzicht Sectorfondsen

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.