Wijzigingen aan Verlaging sociale bijdragen voor primostarters (Starterskorting)

De bedragen voor 2020 werden aangepast in deze maatregel.
Gewijzigd op
De bedragen voor 2019 werden aangepast in deze maatregel.
Gewijzigd op
Deze maatregel geldt enkel voor primostarters. Dit zijn startende zelfstandigen in hoofdberoep die op 1 april 2018 één tot maximaal vier kwartalen actief zijn. Ook bijberoepers die de sprong maken naar hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen genieten van deze verlaagde minimumbijdragen. Deze nieuwe maatregel geldt vanaf 1 april 2018. De lagere sociale bijdragen worden dus voor het eerst toegepast bij de berekening van de bijdragen van het tweede kwartaal van 2018 voor primostarters die ten vroegste op 1 juli 2017 gestart zijn.
Gewijzigd op