Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

Laatst gewijzigd op 9 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
personenvennootschappen
Voor wat
jaarlijkse vennootschapsbijdrage van € 347,50 of € 868
Vrijstelling
gedurende de eerste 3 jaar

Wat houdt de maatregel in

Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste drie jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting). Alle andere vennootschappen moeten jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van € 347,50 of € 868 al naargelang hun balanstotaal. 

De  vennootschapsbijdrage moet jaarlijks voor 1 juli worden betaald. De betaaldatum van deze bijdrage werd uitgesteld naar 31 december 2020 in plaats van 31 oktober. Dit is één van de maatregelen die werden verlengd door de Federale Regering op 6 november 2020. Zie persbericht Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket.

Wie komt in aanmerking

Volgende voorwaarden moeten worden vervuld:

  • het moet gaan om een personenvennootschap (alle vennootschappen behalve de nv's en de cva's ) die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

  • alle bestuurders en een meerderheid van de werkende vennoten die geen bestuurder zijn, mogen niet meer dan drie jaar zelfstandig (inclusief bijberoep, medewerking, ...) geweest zijn in een periode van tien jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

Vennootschapsbijdrage

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2020 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2018. Het kritisch balanstotaal van 2018 is bepaald op € 702.954,47.

 

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen moeten de nodige bewijsstukken overgemaakt worden aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is.

Hier vind je het aanvraagformulier Vrijstelling van vennootschapsbijdrage.