Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

Laatst gewijzigd op 8 jun 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
personenvennootschappen
Voor wat
jaarlijkse vennootschapsbijdrage
Vrijstelling
gedurende de eerste 3 jaar

Wat houdt de maatregel in

Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste drie jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting). Alle andere vennootschappen moeten jaarlijks voor 31 december een vennootschapsbijdrage betalen van € 384,44 of € 960,26 al naargelang hun balanstotaal. 

Wie komt in aanmerking

Volgende voorwaarden moeten worden vervuld:

  • het moet gaan om een personenvennootschap (alle vennootschappen behalve de nv's en de cva's) die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  • alle bestuurders en een meerderheid van de werkende vennoten die geen bestuurder zijn, mogen niet meer dan drie jaar zelfstandig (inclusief bijberoep, medewerking, ...) geweest zijn in een periode van tien jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

Vennootschapsbijdrage

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor de bijdrage 2023 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2021. Het kritisch balanstotaal van 2021 is bepaald op € 825.750,09. Wanneer dit bedrag wordt overschreden moet de hoogste bijdrage worden betaald.

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage wordt sinds 2023 jaarlijks geïndexeerd. 

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen moeten de nodige bewijsstukken overgemaakt worden aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is.

Hier vind je het aanvraagformulier Vrijstelling van vennootschapsbijdrage.

Je moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen tegen 31 december van elk bijdragejaar. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.