Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

Laatst gewijzigd op 5 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
personenvennootschappen
Voor wat
jaarlijkse vennootschapsbijdrage van € 347,50 of € 868
Vrijstelling
gedurende de eerste 3 jaar

Wat houdt de maatregel in

Vennootschappen moeten jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van € 347,50 of € 868 al naargelang hun balanstotaal. Personenvennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar vanaf de oprichting vrijgesteld worden van deze bijdrage.

Wie komt in aanmerking

Volgende voorwaarden moeten worden vervuld:

  • het moet gaan om een personenvennootschap d.w.z. alle vennootschappen behalve de nv's, de cva's en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen (volgens de definitie van artikel 1 van het KB van 15 maart 1993);

  • de vennootschap moet ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

  • de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen niet meer dan drie jaar zelfstandig (inclusief bijberoep, medewerking, ...) geweest zijn in een periode van tien jaar, voorafgaand aan het tijdstip waarop de vennootschap rechts-persoonlijkheid krijgt.

Vennootschapsbijdrage

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2018 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2016. Het kritisch balanstotaal van 2016 is bepaald op € 681.341,33.

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen moeten de nodige bewijsstukken overgemaakt worden aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is.

Het aanvraagformulier vindt u via de volgende link: www.nationale-hulpkas.be/nl/aanvraagformulier-vrijstelling-van-vennootschapsbijdrage.