Wijzigingen aan Tax shelter audiovisuele werken, podiumkunsten en videogames

Sinds 1 januari 2023 is er nu ook een 'Tax shelter voor videogames'. Dit gunstig fiscaal regime wil producenten van videospellen ondersteunen. De ontwikkeling en de productie van videospellen moet hierbij de kernactiviteit van de onderneming zijn. De opbrengsten door de productie en exploitatie van videospellen moeten minstens 50% van de totale opbrengsten uitmaken. 
Gewijzigd op
Ook een aantal fiscale versoepelingen voor deze maatregel worden verlengd tot eind september 2021. Je kan deze verlenging raadplegen in het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (Hoofdstuk 7) op dekamer.be.
Gewijzigd op
Ook een aantal fiscale versoepelingen voor deze maatregel worden verlengd tot eind september 2021. Zie persbericht Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021.
Gewijzigd op
De 'Tijdelijke maatregelen voor de toepassing van het stelsel Tax Shelter voor Audiovisueel en voor Podium ter gevolge van de crisis door COVID-19 en de beperkende maatregelen die in dat verband werden opgelegd' kan je terugvinden in de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie van 20 december 2020 die ondertussen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Gewijzigd op
De fiscus heeft de Circulaire 2020/C/134 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het tax shelter stelsel voor podiumwerken gepubliceerd. Deze circulaire voert een tijdelijke fiscale maatregel in waardoor podiumwerken die uitsluitend worden vertoond door middel van live streaming in aanmerking komen voor tax shelter financiering. Deze maatregel geldt tot 31 maart 2021, voor zover de beperkende maatregelen die werden genomen in het kader van de crisis door Covid-19 en die verband houden met de sluiting van de schouwspelzalen en andere voorstellingsruimtes of met het maximum aantal toegelaten toeschouwers, in die periode nog van kracht zijn.
Gewijzigd op