Wijzigingen aan Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

FOD Financiën publiceerde op 13 september 2017 een circulaire betreffende het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken. U kan dit raadplegen via deze link website van Financiën (>Tax Shelter-audiovisuele werken > 5. Meer informatie > Gedetailleerde FAQ).
Gewijzigd op