Wijzigingen aan Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

De 'Tijdelijke maatregelen voor de toepassing van het stelsel Tax Shelter voor Audiovisueel en voor Podium ter gevolge van de crisis door COVID-19 en de beperkende maatregelen die in dat verband werden opgelegd' kan je terugvinden in de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie van 20 december 2020 die ondertussen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Gewijzigd op
De fiscus heeft de Circulaire 2020/C/134 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het tax shelter stelsel voor podiumwerken gepubliceerd. Deze circulaire voert een tijdelijke fiscale maatregel in waardoor podiumwerken die uitsluitend worden vertoond door middel van live streaming in aanmerking komen voor tax shelter financiering. Deze maatregel geldt tot 31 maart 2021, voor zover de beperkende maatregelen die werden genomen in het kader van de crisis door Covid-19 en die verband houden met de sluiting van de schouwspelzalen en andere voorstellingsruimtes of met het maximum aantal toegelaten toeschouwers, in die periode nog van kracht zijn.
Gewijzigd op
De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus heeft ook gevolgen voor deze maatregel. Daarom werd beslist door de federale overheid om voor de podiumkunsten de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 6 maanden. Meer informatie over de procedure kan je raadplegen op de website van FOD Financiën Gevolgen van het coronavirus voor Tax Shelter 13.03.2020).
Gewijzigd op
FOD Financiën publiceerde op 13 september 2017 een circulaire betreffende het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken. U kan dit raadplegen via deze link website van Financiën (>Tax Shelter-audiovisuele werken > 5. Meer informatie > Gedetailleerde FAQ).
Gewijzigd op