Steunmaatregelen door steden en gemeenten (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 6 mei 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
moeilijkheden ingevolge coronavirus
Premies & uitstel van belastingen
varieert per gemeente

Wat houdt de maatregel in

Verschillende steden en gemeenten voorzien ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van dergelijke initiatieven in de verschillende provincies. 

Provincie Antwerpen

Antwerpen

De stad Antwerpen voorziet verschillende maatregelen om zelfstandigen en ondernemingen door deze moeilijke periode te loodsen. Hierbij een aantal voorbeelden:

Alle initiatieven vind je op de website Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers.

Kalmthout

Kalmthout voorziet een tweede Kalmthoutse beschermingspremie voor de ondernemingen in haar gemeente die het Vlaams Beschermingsmechanisme 6 of 7 van VLAIO toegekend kregen. Zelfstandigen in hoofdberoep (of gelijkgestelde zelfstandigen in bijberoep) krijgen € 300. Zelfstandigen in bijberoep ontvangen € 150. Zie Kalmthoutse beschermingsprem >zie Tweede Kalmthoutse beschermingspremie.

Provincie Limburg

Hasselt

Hasselt neemt voor € 600.000 aan bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo ontving elke Hasselaar een horecabon ter waarde van € 5 die kon worden gebruikt bij elke Hasseltse horecaondernemer tot eind december 2020. Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. 
Voor de zelfstandige ondernemers die het momenteel moeilijk hebben heeft Hasselt in samenwerking met DYZO vzw een begeleidingstraject op maat opgestart. 

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Coronavirus.

Hamont-Achel

De gemeente Hamont-Achel kent aan de horeca, inclusief b&b's, een premie van max. € 1.000 toe. Het uiteindelijke steunbedrag zal afhangen van het aantal aanvragers (gemeente heeft een vast budget van € 60.000). De onderneming moet een Corona hinderpremie of Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme van VLAIO ontvangen hebben. Aanvragen kon van 1 februari tot 21 februari 2021.

Meer informatie kan je raadplegen op webpagina Steunmaatregelen lokale economie.

Provincie Oost-Vlaanderen

Gent

Stad Gent lanceert een aantal nieuwe en vernieuwde subsidies voor ondernemers om hun zaak 'future proof' te maken in deze moeilijke tijden. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • heb je als Gentse ondernemer de afgelopen maanden een aanzienlijk omzetverlies geleden (min. 60%) door de coronacrisis dan kan je een beroep doen op:
  • het doorzetterscontract: tot € 5.000 subsidie voor investeringen om je onderneming toekomstbestendig te maken;
  •  de 1-op-1-begeleiding: een subsidie van max. € 500 voor een extern advies- en begeleidingstraject om een duurzame omschakeling te maken naar een aangepast businessmodel, aanpassingen in je diensten- en/of productenaanbod te maken of toekomstbestendige innovaties door te voeren.
 • korte keten: wil je als Gentse landbouwer omschakelen naar de korte keten dan kan je voor advies en investeringen tot € 6.000 subsidie ontvangen. 
 • handelaars en horeca-uitbaters op het grondgebied van Gent die nood hebben aan individuele coaching kunnen een beroep doen op het individuele coachingtraject Reboot Gent 2020 (eerste traject gratis). 

Al deze initiatieven kan je raadplegen op de webpagina Nieuwe subsidies voor ondernemers: maak je zaak future proof.

Zwalm

Zwalm voorziet voor zijn getroffen ondernemers een Zwalmse corona-beschermingspremie als teken van solidariteit. De steun bedraagt een percentage van het bedrag dat ze kregen van VLAIO in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme 2 (= Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme): 

 • 25% voor horecazaken (cafés, restaurants, B&B’s) en de sector jeugdverblijven
 • 20% voor niet-medische contactberoepen en kledingzaken,
 • 10% voor de andere ondernemingen

De steun kan worden aangevraagd tot 1 juni 2021. Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Corona beschermingspremie Zwalmse Ondernemers

Provincie Vlaams-Brabant

Leuven

In Leuven kunnen kleine ondernemingen in de sector handel, horeca of particuliere diensten alsook ondernemingen die taxidiensten aanbieden steun aanvragen voor investeringen in digitalisering, opleidingen en projecten rond ondernemerscollectieven. Aanvragen kan van 1 april tot 30 juni 2021. Indien er nog budget beschikbaar is wordt er een tweede oproep gelanceerd van 1 september tot 1 november 2021

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Corona: Subsidie voor handel, horeca en diensten.

Tienen

De stad Tienen nam een aantal maatregelen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen. Zo lanceerde Tienen de T-bon, werd de terassentaks geschrapt en wordt de inning van lokale belastingen voor ondernemers opgeschort tot 30 september. Daarnaast kunnen bedrijven en zelfstandigen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. Er zal ook een promofonds worden opgericht voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van € 200.000 uitgetrokken.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Informatie voor zelfstandigen.

Provincie West-Vlaanderen

Waregem

De stad Waregem voorziet voor ondernemingen uit gesloten sectoren een premie van € 750, als ze het crisis-overbruggingsrecht voor de maand december 2020 kregen. Aanvragen kan van 18 januari tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Toelage van 750 euro voor Waregemse gesloten sectoren sinds 1 december 2020.

Kortrijk

Heel wat ondernemingen worden nog steeds getroffen door de maatregelen die worden genomen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus. Daarom heeft Kortrijk nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt voor de getroffen sectoren:

 • er worden opnieuw injectiepremies voorzien voor de cafés en restaurants, de ReCaXXL-premie van € 500, en voor de eventsector, de EventXXL-premie van € 500;
 • voor restaurants die tijdens deze bijzondere periode meeneemmaaltijden en/of thuislevering voorzien komt de stad bovendien met een extra TakeAwayXXL-premie van € 250;
 • de actie Handelaars voor Handelaar voorziet injectiepremies: digitale bons die kunnen besteed worden bij leveranciers die zich lieten erkennen. 

Deze steunmaatregelen kon je aanvragen tot 30 november 2020. Meer info op deze webpagina Coronapremies stad Kortrijk.

Vrijgesteld van belasting

Ook de premies die lokale overheden tot en met 31 december 2021 verstrekken in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie kan je terugvinden op de Vlaio website Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Gelieve dit best na te vragen bij de Gemeente. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.