Pendelfonds

Laatst gewijzigd op 19 apr 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen
Subsidie via oproep
max. 50% van de projectkosten (plafond € 200.000)

Wat houdt de maatregel in

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. De vorige oproep stond open (tot 29 januari 2018 voor dossiernummeraanvragen) voor projectaanvragen tot en met 16 april 2018.

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Het Pendelplan, bundelt een heleboel maatregelen die het pendelverkeer verbeteren. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen. Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Via oproepen kunnen projecten ingediend worden.

Wie komt in aanmerking

De volgende instanties kunnen projectaanvragen indienen:

 • individuele bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen);
 • groepen van bedrijven;
 • lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner;
 • andere private organisaties (of groepen van private organisaties).

Opgelet! Op het ogenblik van indiening moet de kandidaat een tewerkstelling van minstens 10 personen hebben.

Vzw’s komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel.

Wat komt in aanmerking

Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring. Dit kan bv. gebeuren via de realisatie van nieuwe infrastructuur voor het woon-werkverkeer op een bedrijventerrein of via de realisatie van specifieke bedrijfsorganisatorische acties en maatregelen. Zo wordt de mogelijkheid geboden om via beperkte structurele ingrepen de fiets en voetgangerstoegankelijkheid van een bedrijf of private instelling te verbeteren, door bijvoorbeeld een "doorsteek" of zogenaamde "short cut" voor voetgangers of fietsers mogelijk te maken.

Ook personeelskosten om het project te coördineren, worden tot op zekere hoogte gesubsidieerd.

Volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

 • 1° infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren

 • 2° de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen

 • 3° het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen

 • 4° vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer

 • 5° kosten voor fietsonderhoud

 • 6° fietsvergoedingen

 • 7° onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven

 • 8° de aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers

 • 9° projectcoördinatiekosten.

Bekijk de lijst met de in aanmerking komende maatregelen via www.pendelfonds.be/projecten.php.

Omvang steun

De duur van het project is maximaal vier jaar en de subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn. Een overzicht van de maximale bedragen van de items die in aanmerking komen vind je op www.pendelfonds.be/projecten.php.

Het maximum steunbedrag is beperkt tot € 200.000 per project en de projectduur is maximaal 4 jaar.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimis regelgeving. Hierdoor mag de steun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen zijn beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 (www.pendelfonds.be/docs/besluit2016.pdf)

Aanvraagprocedure

Een subsidieaanvraag verloopt via projectoproepen. Zolang een projectoproep open gesteld is kan men hierover meer informatie vinden via volgende link www.pendelfonds.be/indienen.php.

Momenteel is er geen openstaande oproep. De vorige oproep stond open (tot 29 januari 2018 voor dossiernummeraanvragen) voor projectaanvragen tot en met 16 april 2018.

Voor de begeleiding van de aanvraag kan men terecht bij de Provinciale Mobiliteitspunten.

Uitbetalingsprocedure

De subsidie wordt in drie schijven uitbetaald (30%, 30% en 40%). De voorwaarden vindt u op de website www.pendelfonds.be.

Contact

Voor meer informatie kan men terecht op www.pendelfonds.be of bij de Provinciale Mobiliteitspunten van de Vlaamse Provincies.

Adres

Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België

Telefoon