Pendelfonds

Laatst gewijzigd op 8 nov 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen
Subsidie via oproep
max. 50% van de projectkosten (plafond € 200.000)

Wat houdt de maatregel in

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. 

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Het Pendelplan, bundelt een heleboel maatregelen die het pendelverkeer verbeteren. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen. Via oproepen kunnen projecten ingediend worden.

Momenteel staat er geen oproep open. De laatste oproep stond open (tot en met 10 augustus 2018 voor dossiernummeraanvragen) tot en met 29 oktober 2018 voor projectaanvragen.

Wie komt in aanmerking

De volgende bedrijven in het Vlaamse Gewest kunnen projectaanvragen indienen:

  • bedrijven (of groepen van bedrijven) samen met andere private organisaties (of groepen van private organisaties);
  • bedrijven (of groepen van bedrijven) samen met lokale of provinciale overheden;
  • wanneer er een lokale of provinciale overheid betrokken is, moet 50% + 1 euro van de subsidies gaan naar de private partner(s).

Opgelet! Op het ogenblik van indiening moeten de indieners minstens 10 werknemers vertegenwoordigen.

Vzw’s komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel.

Wat komt in aanmerking

Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed pedelec) beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring. Dit kan bv. gebeuren via de realisatie van nieuwe infrastructuur voor het woon-werkverkeer op een bedrijventerrein. Zo wordt de mogelijkheid geboden om via beperkte structurele ingrepen de fietstoegankelijkheid van een bedrijf of private instelling te verbeteren, door bijvoorbeeld een "doorsteek" of zogenaamde "short cut" voor fietsers mogelijk te maken.

Volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

  • infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren;
  • aankoop en leasing van bedrijfsfietsen;
  • fietsvergoedingen.

Bekijk de lijst met de in aanmerking komende maatregelen op www.pendelfonds.be/projecten.php.

Omvang steun

De duur van het project is maximaal vier jaar en de subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn. Een overzicht van de maximale bedragen van de items die in aanmerking komen vind je op www.pendelfonds.be/projecten.php.

Het maximum steunbedrag is beperkt tot € 200.000 per project en de projectduur is maximaal 4 jaar.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimis regelgeving. Hierdoor mag de steun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen zijn beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 (www.pendelfonds.be/docs/besluit2016.pdf).

Aanvraagprocedure

Een subsidieaanvraag verloopt via projectoproepen. Zolang een projectoproep open gesteld is kan men hierover meer informatie vinden via volgende link www.pendelfonds.be/indienen.php.

Momenteel is er geen openstaande oproep. De laatste oproep stond open (tot en met 10 augustus 2018 voor dossiernummeraanvragen) tot en met 29 oktober 2018 voor projectaanvragen.

Voor de begeleiding van de aanvraag kan men terecht bij de Provinciale Mobiliteitspunten op www.pendelfonds.be/ondersteuning.php

Uitbetalingsprocedure

De subsidie wordt in drie schijven uitbetaald (30%, 30% en 40%). De voorwaarden vind je op de website www.pendelfonds.be.

Contact

Voor meer informatie kan men terecht op www.pendelfonds.be of bij de Provinciale Mobiliteitspunten van de Vlaamse Provincies.

Adres

Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België

Telefoon