Wijzigingen aan Duurzame bedrijfsmobiliteit

Sinds 25 april 2022 kunnen ondernemers in Brugge een subsidie bekomen bij de aankoop van een elektrische cargofiets. De subsidie bedraagt 50% van de investering, met een maximumbedrag van € 2.000. Dit bedrag kan zowel gebruikt worden voor de aankoop van een elektrische cargofiets als voor een langdurig leasecontract. De aanvragen worden via het webformulier ingediend, maximaal 12 maanden na de aankoop of start van het leasecontract. Meer info kan je raadplegen op de pagina Subsidie van elektrische cargofietsen voor goederentransport
Gewijzigd op
Op 2 mei wordt de nieuwe oproep van het Pendelfonds gelanceerd met focus op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. Bij deze oproep worden bedrijven die een project uitwerken dat zich richt op 'de last mile' aangemoedigd om een dossier in te dienen. Voorbeelden hiervan zijn de aankoop van plooifietsen en steps. Ook innovatieve fietsstimulerende projecten zoals het ontwikkelen van een app voor het reserveren van deelfietsen voor woon-werkverkeer, een fietslockersysteem en innovatieve deelsystemen worden aangemoedigd. Bijzondere aandacht gaat ook naar samenwerking tussen bedrijven, bij voorkeur gelegen op bedrijventerreinen én projecten van kmo's. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van € 200.000 wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximumbedrag verhoogt naargelang het project door 2 of meer bedrijven wordt ingediend. Een dossiernummer aanvragen moet gebeuren voor 1 juni 2022. Vervolgens heb je tot 1 september 2022 tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen.
Gewijzigd op
Door indexering is het maximumbedrag vrijstelling fietsvergoeding per kilometer verhoogd van € 0,24 naar € 0,25.
Gewijzigd op
Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. De voorwaarden van deze kostenaftrek werden intussen verduidelijkt in de 'Circulaire over fiscale vergroening van de mobiliteit' van FOD Financiën. Lees meer in de rubriek Laadpalen van deze steunmaatregel.
Gewijzigd op
Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Deze aftrek wordt voorzien in de Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. De wet werd intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 december 2021. Wie investeert in een laadstation vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2022 kan genieten van een kostenaftrek van 200%; wie investeert in een laadstation vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024 kan genieten van een kostenaftrek van 150%. Er zijn wel specifieke voorwaarden verbonden aan de laadinfrastructuur. Lees meer in de rubriek Laadpalen van deze steunmaatregel.
Gewijzigd op