Innovatiesubsidie Vlaams-Brabant

Laatst gewijzigd op 19 jul 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties (samenwerking vereist)
Voor wat
innovatieve projecten gericht op de kennisregio Vlaams-Brabant
Subsidie via oproep (elk jaar t.e.m. 15 oktober)
tot 50% van de kosten (plafond: € 150.000)

Wat houdt de maatregel in

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt innovatieve projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie. De subsidie bedraagt maximum 50% van de voorziene kosten met een maximum van € 150.000.

Enkel de best geëvalueerde projecten ontvangen een subsidie, rekening houdend met het beschikbare budget. De criteria worden opgelijst in het subsidiereglement.

Elk jaar wordt er een oproep gelanceerd. Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden t.e.m. 15 oktober.

Sinds 2007 verleent de provincie subsidies toe aan initiatieven die passen binnen het speerpuntenbeleid van de provincie. Jaarlijks worden gemiddeld een 5-tal projecten, voor in totaal zo’n € 540.000 ondersteund.

Wie komt in aanmerking

Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor subsidie.

De aanvrager dient samen te werken met verschillende actoren om de nodige knowhow en financiële draagkracht samen te brengen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor hun acties.

Wat komt in aanmerking

De subsidie wordt verstrekt aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Onder innovatie wordt verstaan: experimentele ontwikkeling, met name het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten.

Hierbij een aantal belangrijke voorwaarden:

  • de kandidaat-begunstigde werkt daadwerkelijk samen met andere actoren, zoals bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheden of overheidsinstellingen, om de nodige knowhow en financiële draagdracht samen te brengen en maatschappelijk draagvlak te creëren voor hun innovatieproject;
  • het innovatieproject draagt bij tot de ambitie van de provincie om de kennisregio Vlaams-Brabant te versterken. Met name door te helpen de provinciale innovatiedoelstellingen in 5 speerpunten (Food, Health, Creativity, Logistics en Cleantech) en KET’s (Key Enabling Technologies) te realiseren;
  • het innovatieproject wordt minstens voor een belangrijk deel uitgevoerd door in Vlaams-Brabant gevestigde en samenwerkende actoren, zoals bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheden of overheidsinstellingen;
  • de realisatie van het innovatieproject gebeurt in de Vlaams-Brabantse kennisregio;
  • het innovatieproject houdt een duidelijke toegevoegde waarde in voor de Vlaams-Brabantse kennisregio.

Omvang steun

De subsidie kan tot 50% van de voorziene kosten bedragen, met een maximale subsidie van € 150.000.

Aanvraagprocedure

De subsidieaanvragen kunnen jaarlijks eenmalig ingediend worden, uiterlijk op 15 oktober. Bij voorkeur online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. Het volledige aanvraagdossier kan ook worden verzonden naar het e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Economie
Adres

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Telefoon