Blikopener: hogescholen, partners in innovatie

Meer dan tweeduizend gemotiveerde onderzoekers van de Vlaamse hogescholen verrichten praktijkgericht onderzoek en stellen hun opgebouwde kennis en expertise ter beschikking. Ze helpen je graag verder bij de speurtocht naar oplossingen van praktijkgerichte problemen of vraagstellingen.

Voor wie?

Elke ondernemer, starter of prestarter (zonder ondernemingsnummer) die met een concreet probleem geconfronteerd wordt en hierop mogelijk een antwoord kan vinden vanuit praktijkgericht onderzoek.

Wat kan je verwachten?

De Vlaamse hogescholen kunnen vrijblijvend de volgende dienstverlenende activiteiten aanbieden:

  • een eerstelijnsadvies
  • het in contact brengen met een aantal geschikte partijen om oplossingen te ontwikkelen

Hoe pakken we dit aan?

Door middel van één op één gesprekken wordt het probleem concreet gesteld. Op basis van de probleemstelling wordt er eerstelijnsadvies gegeven en doorverwezen naar geschikte projecten.

Mogelijke samenwerkingsverbanden kunnen dan zijn:

  • studentenprojecten, studentenstages, bachelorproeven
  • contractonderzoek
  • contractonderwijs
  • participatie in adviesraden en gebruikerscommissies van gesubsidieerde projecten of als partner instappen in een project
  • participatie aan initiatieven van andere leden van het VLAIO netwerk en het instrumentarium
  • informatie en advies verschaffen over samenwerking via instrumentarium VLAIO of andere financieringskanalen
  • elementaire begeleiding instap projecten
Kostprijs
Gratis
Partner
Vlaamse Hogescholenraad