Blikopener: hogescholen, partners in innovatie

Heb jij vragen over klimaat en energie, circulaire economie, e-commerce, zorg en welzijn, digitaliseren, voeding, landbouw of andere thema’s? Stel dan zeker je vragen aan Blikopener! De 13 Vlaamse hogescholen delen graag hun innovatieve en praktijkgerichte kennis.  

Blikopener is er om organisaties te sensibiliseren op vlak van innovatie, om advies te geven en om indien het zover komt, samen projecten uit te werken. Transparante communicatie, het genereren van nieuwe ideeën, collectieve betrokkenheid en de 'proof of concepts' zijn sleutelfactoren in dit verhaal.

Voor wie?

  • Ondernemingen
  • Startups
  • Social profit organisaties
  • Steden en gemeenten
  • Organisaties van het leerplichtonderwijs

die een concreet probleem hebben en hierop een antwoord willen vinden vanuit praktijkgericht onderzoek.

Wat kan je verwachten?

Blikopener verruimt jouw kijk op innovatieve, praktijkgerichte kennis en op de eventuele samenwerkingsmogelijkheden met de Vlaamse hogescholen. Je kan gratis jouw vragen of probleemstellingen voorleggen. De onderzoekers en experten delen daarna graag hun kennis over de inhoudelijke thema’s via laagdrempelige adviezen.

Hoe pakken we dit aan?

Via de website van Blikopener leg je een probleemstelling of vraag voor aan één van de hogescholen of aan de centrale coördinator. Vervolgens wordt in een intakegesprek bekeken of de hogescholen zelf over de kennis en expertise beschikken die je nodig hebt. Daarna zijn er 2 opties:

  • Via eerstelijnsadvies delen de experts hun praktijkgerichte innovatieve kennis over jouw thema. Dit advies is gratis en neemt minder dan een halve dag in beslag.
  • Of misschien is een thematische sessie meer iets voor jou? Vragen die jij hebt, leven wellicht ook bij anderen. Via een groepsgesprek brengt Blikopener verschillende stakeholders samen: ondernemingen, organisaties, financiers, overheid, klanten, … om over een bepaald thema te debatteren.

Indien de kennis of capaciteit niet aanwezig is, wordt er doorverwezen naar andere innovatiepartners. 

Iedere vraag krijgt dus een antwoord!

Kostprijs
Gratis
Partner
Vlaamse Hogescholenraad