Wijzigingen aan Provinciale steun voor innovatieve projecten

Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere ondernemingen een innovatieproject te realiseren, verleent de provincie Limburg een subsidie van maximum € 50.000 aan samenwerkende bedrijven (minstens 2) om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen. Nog tot 30 oktober kan je een project indienen: www.limburg.be/innovatie.
Gewijzigd op
Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere ondernemingen een innovatieproject te realiseren, verleent de provincie Limburg een subsidie van maximum € 50.000 aan samenwerkende bedrijven (minstens 2) om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen. Nog tot 30 oktober kan je een project indienen: www.limburg.be/innovatie. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt innovatieve projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie. Nog tot 15 oktober kan je een project indienen zie op www.vlaamsbrabant.be.
Gewijzigd op