Wijzigingen aan Provinciale steun voor innovatieve projecten

Het XR-innovatiefonds ondersteunt Limburgse kmo’s in het opzetten en implementeren van innovatieve XR-technologie op de werkvloer. Het gaat dan bijvoorbeeld om complexe operaties vergemakkelijken/versnellen of (extreme) situaties simuleren op digital twins. Het project moet zich in één van volgende sectoren bevinden: logistiek, zorg, bouw, energie of maakindustrie. Het gaat om een financiële ondersteuning van 50% van het projectbudget, met een maximum van € 50.000 subsidie. Daarnaast is er een tussentijdse kennisdeling en evaluatie tussen de verschillende projecten onderling. De eindresultaten van alle projecten zullen uiteindelijk getoond worden aan een breed publiek. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 13 mei 2024 (12u). Meer informatie over dit nieuwe fonds kan je nalezen op de website van POM Limburg

1. De Oost-Vlaamse subsidie voor innovatieprojecten binnen de provinciale speerpuntclusters ondersteunt innovatieprojecten die werk maken van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen die dicht bij een implementatie in de markt staan. Zowel samenwerkingsverbanden tussen kmo’s als samenwerkingsverbanden tussen kmo’s en kennisinstellingen komen in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 100.000. In 2024 loopt de oproep van 1 februari tot 31 mei. Deze oproep richt zich op projecten binnen de 6 speerpuntclusters uit de provinciale slimme specialisatie strategie: bio-economie/cleantech, materialen, slimme logistiek, slimme digitalisering, agro-voeding en zorginnovatie. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor innovatieprojecten binnen de provinciale speerpuntclusters. 2. Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere ondernemingen een innovatieproject te realiseren, verleent de provincie Limburg een subsidie van maximum € 50.000 aan samenwerkende bedrijven om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen. Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50% van de kosten die werkelijk gemaakt zijn voor het innovatieproject. Meer informatie kan je terugvinden in het reglement van deze subsidie Innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.

Het Health Campus Zorginnovatiefonds stimuleert co-creatie en innovaties in de gezondheidszorg, via een financiële ondersteuning van € 35.000 en via begeleiding. Voor projecten die zich richten op innovatieve zorgsystemen of -processen kan een subsidie worden aangevraagd. Subsidieaanvragen moeten ten laatste op 18 december 2023 ingediend worden. De uitvoering van het project vindt voornamelijk plaats in de provincie Limburg. Meer informatie over deze oproep evenals het subsidiereglement is te vinden op de website van POM Limburg.

Via de Subsidie voor innovatieprojecten binnen de provinciale speerpuntclusters ondersteunt de Provincie Oost-Vlaanderen innovatieprojecten die werk maken van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen die dicht bij een implementatie in de markt staan. Zowel samenwerkingsverbanden tussen kmo’s als samenwerkingsverbanden tussen kmo’s en kennisinstellingen komen in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 100.000. In 2023 loopt de oproep van 15 februari tot 15 september. De oproep richt zich op projecten binnen de speerpuntclusters zorginnovatie en slimme logistiek. Daarbij kan slimme digitalisering als transversaal thema meegenomen worden.

Het Health Campus Zorginnovatiefonds stimuleert co-creatie en innovaties in de gezondheidszorg, zowel via financiële ondersteuning van € 35.000 als via begeleiding door onder meer het THINK³ simulation & innovation lab van UHasselt. Voor projecten die zich richten op het realiseren van waarde gedreven zorg met een focus op innovatieve zorgsystemen of -processen kan een subsidie worden aangevraagd. De uitvoering van het project vindt voornamelijk plaats in de provincie Limburg. Subsidieaanvragen moeten ten laatste op 31 januari 2023 ingediend worden. Meer informatie over deze oproep evenals het subsidiereglement is te vinden op de website van POM Limburg.