Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)

Laatst gewijzigd op 25 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
zelf opleiden (1 tot 6 maand) van werkzoekende binnen de onderneming
Subsidie
bedrijf betaalt geen loon of RSZ, enkel een forfaitaire maandelijkse vergoeding aan de VDAB, afhankelijk van het toekomstige loon

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, vzw’s, en administratieve overheden (niet de wetgevende of rechterlijke macht) die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming.
Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden. Indien de opleiding succesvol is, krijgt de cursist een arbeidsovereenkomst .

Wil je als werkgever een IBO-overeenkomst stopzetten omdat de cursist ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet langer kan worden tewerkgesteld dan neem je best contact op met de VDAB-consulent. Er zijn namelijk maatregelen genomen door de Vlaamse overheid voor een opschorting van doorstroomtrajecten in het kader van deze crisis. De cursist krijgt dan recht op een premie die 70% bedraagt van de premie waar zij recht op hadden op het ogenblik van de stopzetting van de IBO-overeenkomst. Het recht op de premie wordt toegekend voor de IBO-overeenkomsten die liepen op 12 maart 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 12 maart 2020. De premie liep tot en met 14 mei 2020. 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Alle werkgevers die behoren tot de private of openbare sector kunnen deze maatregel toepassen op voorwaarde dat de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Werknemer

Elke bij de VDAB ingeschreven niet-werkende werkzoekende die in België mag werken, komt in aanmerking voor een IBO, ook werkzoekenden die geen uitkering ontvangen.

De kandidaat mag nog niet gewerkt hebben voor de onderneming tenzij:

  • als uitzendkracht (20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel);
  • als jobstudent op voorwaarde dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.

Omvang steun

De IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract dat ondertekend wordt door de 3 partijen: de cursist, het bedrijf en de VDAB. Bij deze overeenkomst hoort een opleidingsplan dat duidelijk aangeeft welke competenties tijdens de IBO zullen worden ontwikkeld, en hoe de verdere begeleiding door het bedrijf en de VDAB zal gebeuren.

Tijdens de opleiding krijgt de cursist bovenop zijn uitkering een IBO-premie tot minstens 80% bereikt wordt van het Gemiddeld Gewaarborgd Minimum Inkomen (GGMMI). Indien de cursist geen vervangingsinkomen heeft, ontvangt deze van de VDAB een IBO-premie van 80% van het GGMMI.

Het bedrijf betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, doch enkel een maandelijkse forfaitaire kostprijs (afhankelijk van het toekomstige loon) aan de VDAB.

Loonschaal
Factuur voor onderneming

< € 1.734

  € 650

€ 1.735 - € 2.040

  € 800

€ 2.041- € 2.346

  € 1.000

€ 2.347 - € 2.652

  € 1.200

> € 2.653

  € 1.400

De werkgever verzekert de cursist tegen arbeidsongevallen.

Bij langdurige afwezigheden van een cursist kan de kostprijs van de werkgever pro rata berekend worden.

Extra ondersteuning

  • Voor werkzoekenden die langdurig werkloos zijn of een (indicatie van) arbeidshandicap hebben, is een meer flexibele looptijd mogelijk. Deze 'K-IBO' is gratis voor de werkgever;
  • Voor anderstalige werkzoekenden biedt VDAB gratis taalondersteuning Nederlands aan op de werkvloer.

Aanvraagprocedure

Een IBO kan aangevraagd worden via www.vdab.be/werkgevers/ibo