Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)

Laatst gewijzigd op 20 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
zelf opleiden ( 1 tot 6 maand) van werkzoekende binnen de onderneming
Subsidie
bedrijf betaalt geen loon of RSZ, enkel een vergoeding aan de VDAB

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, vzw’s, en administratieve overheden (niet de wetgevende of rechterlijke macht) die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming.
Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden. Indien de opleiding succesvol is, krijgt de cursist een contract van onbepaalde duur.
Vanaf 1 oktober 2013 kunnen ondernemingen echter ook een IBO-contract aanvragen dat gevolgd wordt door een contract van bepaalde duur. De VDAB houdt rekening met het gangbare aanwervingsbeleid van het bedrijf of de sector bij de goedkeuring van deze IBO's. Op deze manier kunnen meer bedrijven en sectoren in het IBO-systeem stappen.

Wie komt in aanmerking

Elke bij de VDAB ingeschreven niet-werkende werkzoekende gedomicilieerd in België komt in aanmerking voor een IBO, ook werkzoekenden die geen uitkering ontvangen.

Omvang steun

De IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract dat ondertekend wordt door de 3 partijen: de cursist, het bedrijf en de VDAB. Voor IBO-interim tekent ook het uitzendkantoor de overeenkomst. Bij deze overeenkomst hoort een opleidingsplan dat duidelijk aangeeft welke competenties tijdens de IBO zullen worden ontwikkeld, en hoe de verdere begeleiding door het bedrijf en de VDAB zal gebeuren.

Tijdens de opleiding krijgt de cursist bovenop zijn uitkering een productiviteitspremie, waardoor het normale loon in de functie benaderd wordt. Indien de cursist geen vervangingsinkomen heeft, ontvangt hij van de VDAB of van de RVA een andere vergoeding én de hiervoor vermelde productiviteitspremie.

Het bedrijf betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, doch enkel een vergoeding aan de VDAB. Deze vergoeding wordt berekend als het verschil tussen het normale loon in het beroep (zonder werkgevers- en werknemersbijdragen RSZ) en de gemiddelde werkloosheidsuitkering (nu € 23,46/dag in een zesdagenweek).

Enkel de laatste maand van de opleiding wordt de volledige vergoeding betaald. Voor elke voorafgaande maand wordt een reductie van 5% op het bedrag toegepast. De werkgever betaalt ook de verplaatsingskosten (volgens cao) van de cursist evenals een administratieve kost van € 16 per factuur (in principe 1x per maand) en verzekert de cursist tegen arbeidsongevallen.

Aanvraagprocedure

Een IBO kan aangevraagd worden via:

Varianten van de klassieke IBO

Er bestaan 3 varianten op de klassieke IBO:

  • IBO-interim: een IBO geïniteerd door een erkend uitzendkantoor, enkel voor kansengroepen na een interimjob;
  • IBOT: is een IBO met taalondersteuning voor anderstaligen;
  • GIBO: een gespecialiseerde IBO geïniteerd door een erkend Gespecialiseerd Opleidings- en Begeleidingsbedrijf (GOB) voor personen met een arbeidshandicap;
  • C-IBO: een specifieke IBO voor langdurig werkzoekenden met extra financiële voordelen en meer flexibele looptijd.

Bijkomende informatie van deze varianten kan u terugvinden via www.vdab.be/werkgevers/ibo