Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)

Laatst gewijzigd op 25 sep 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
zelf opleiden ( 1 tot 6 maand) van werkzoekende binnen de onderneming
Subsidie
bedrijf betaalt geen loon of RSZ, enkel een forfaitaire maandelijkse vergoeding aan de VDAB, afhankelijk van het toekomstige loon

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, vzw’s, en administratieve overheden (niet de wetgevende of rechterlijke macht) die geen geschikte arbeidskrachten vinden, kunnen via bemiddeling van de VDAB tegen gunstige voorwaarden een werkzoekende zelf opleiden binnen de onderneming.
Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden. Indien de opleiding succesvol is, krijgt de cursist een arbeidsovereenkomst.

De Vlaamse overheid heeft het werkplekleren grondig hervormd. De belangrijkste hervormingen hebben betrekking op de IBO en de cursistenvergoeding. 
Voor kwetsbare werkzoekenden (langdurig werkzoekenden of personen met een arbeidshandicap) werd de K-IBO gelanceerd. Bij deze maatregel is een meer flexibele looptijd mogelijk en is de opleiding voor de werkgever gratis. IBO-interim werd afgeschaft. Deze hervormingen gelden sinds 1 september 2018.

Wie komt in aanmerking

Elke bij de VDAB ingeschreven niet-werkende werkzoekende die in België mag werken, komt in aanmerking voor een IBO, ook werkzoekenden die geen uitkering ontvangen.

Omvang steun

De IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract dat ondertekend wordt door de 3 partijen: de cursist, het bedrijf en de VDAB. Bij deze overeenkomst hoort een opleidingsplan dat duidelijk aangeeft welke competenties tijdens de IBO zullen worden ontwikkeld, en hoe de verdere begeleiding door het bedrijf en de VDAB zal gebeuren.

Tijdens de opleiding krijgt de cursist bovenop zijn uitkering een IBO-premie tot minstens 80% bereikt wordt van het Gemiddeld Gewaarborgd Minimum Inkomen (GGMMI). Indien de cursist geen vervangingsinkomen heeft, ontvangt deze van de VDAB een IBO-premie van 80% van het GGMMI.

Het bedrijf betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, doch enkel een maandelijkse forfaitaire kostprijs (afhankelijk van het toekomstige loon) aan de VDAB.

Loonschaal
Factuur voor onderneming

< € 1.700

  € 650

€ 1.700 - € 1.999

  € 800

€ 2.000 - € 2.299

  € 1.000

€ 2.300 - € 2.599

  € 1.200

> € 2.600

  € 1.400

De werkgever verzekert de cursist tegen arbeidsongevallen.

Extra ondersteuning

  • Voor werkzoekenden die langdurig werkloos zijn of een (indicatie van) arbeidshandicap hebben, is een meer flexibele looptijd mogelijk. Deze 'K-IBO' is gratis voor de werkgever;
  • Voor anderstalige werkzoekenden biedt VDAB gratis taalondersteuning Nederlands aan op de werkvloer.

Aanvraagprocedure

Een IBO kan aangevraagd worden via www.vdab.be/werkgevers/ibo