Doelgroepvermindering eerste aanwervingen-Federaal

Laatst gewijzigd op 25 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
aanwerving eerste 6 werknemers
RSZ-korting
varieert van € 450 (per kwartaal) tot een bijna volledige vrijstelling

Wat houdt de maatregel in

Via deze federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen genieten, zonder beperking in tijd. Voor de volgende vijf werknemers kent deze doelgroepvermindering een bepaalde vermindering toe van € 1550 tot € 450 beperkt tot maximum 13 kwartalen. Deze maatregel voorziet ook een tussenkomst in de kosten van het sociaal secretariaat.

Sinds 1 januari 2017 werden voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer de bedragen van de doelgroepvermindering verhoogd en voor langere tijd toegekend.

Het voordelige systeem van de bijdragevermindering voor de eerste werknemer werd vanaf 1 januari 2021 verlengd voor onbepaalde duur door het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021. Een nieuwe werkgever die een eerste werknemer aanwerft, kan hierdoor genieten van een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen. 
 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Deze maatregel geldt voor de werkgevers uit de privé-sector, inclusief de vzw's en feitelijke verenigingen. Voor de eerste aanwerving moet het gaan om een werkgever die ofwel nooit, ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wet (wet van 27 juni 1969) voor de tewerkstelling van een werknemer (leerlingen, dienstboden, deeltijds leerplichtigen of gelegenheidsarbeiders tellen hier niet mee).

Een flexi-jobwerknemer telt wel mee en opent in principe het recht (dit is belangrijk om te weten vanaf wanneer de periode van 20 kwartalen begint te lopen en om te bepalen of het recht op een 1e, respectievelijk 2e, 3e .... werknemer al werd geopend), maar omdat zij geen gewone werkgeversbijdragen betalen kan er niets verminderd worden voor dergelijke tewerkstelling.

Als de nieuwe werkgever samen met andere werkgevers behoort tot een ruimere technische bedrijfseenheid (TBE), mag de doelgroepvermindering niet toegepast worden als de 1e (2e, 3e, 4e, 5e of 6e) werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest. De RSZ gaat op een mathematische wijze na of er geen vervanging is in dezelfde TBE. Meer informatie kan je nalezen in de Instructies van de RSZ  > Eerste aanwervingen > Betrokken werknemers.  

Werknemer

In hoofde van de werknemer worden geen voorwaarden opgelegd.

Omvang steun

Vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen

De werkgever kan vrij kiezen voor welke werknemer hij de korting van de verschillende werknemers gebruikt. De werkgever kan dus eerst kijken voor welke werknemers een andere doelgroepvermindering interessanter is en beslist per kwartaal of en voor wie hij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen aanvraagt.
De werkgever kan gedurende twintig kwartalen nadat hij als nieuwe werkgever een eerste, (tweede, derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer in dienst neemt, de kwartalen van de doelgroepvermindering opnemen.

Kwartaal
Voor de volledige tewerkstellingsperiode

1e werknemer

geldt er een volledige vrijstelling van de basisbijdragen*
Kwartaal
1 tot 5
6 tot 9
10 tot 13
2e werknemer € 1.550 € 1.050 € 450
3e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
4e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
5e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
6e werknemer € 1.050 € 1.050 € 450

*Het gaat om het forfaitaire bedrag G7: het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering)Een aantal RSZ-werkgeversbijdragen blijven namelijk verschuldigd. Dit is echter afhankelijk van het contract (arbeider of bediende); de grootte en de aard van de onderneming (met of zonder handels- of industrieel doel). Bovendien kan er nog een extra sectorale bijdrage verschuldigd zijn. Raadpleeg hiervoor uw sociaal secretariaat.

Tussenkomst in de administratiekosten

Een nieuwe werkgever die aansluit bij een erkend sociaal secretariaat, heeft recht op een tussenkomst in administratiekosten ten belope van € 36,45/kwartaal voor de kwartalen dat hij een doelgroepvermindering voor een eerste werknemer aanvraagt. Het bedrag van de tussenkomst is een kwartaalbedrag en wordt nooit geproratiseerd. Elk kwartaal dat de werkgever het voordeel voor een eerste aanwerving geniet, kan ook de tussenkomst genoten worden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.