Wijzigingen aan Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)

Wil je als werkgever een IBO-overeenkomst stopzetten omdat de cursist ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet langer kan worden tewerkgesteld dan neem je best contact op met de VDAB-consulent. Er zijn namelijk maatregelen genomen door de Vlaamse overheid voor een opschorting van doorstroomtrajecten in het kader van deze crisis. De cursist krijgt dan recht op een premie die 70% bedraagt van de premie waar zij recht op hadden op het ogenblik van de stopzetting van de IBO-overeenkomst. Het recht op de premie wordt toegekend voor de IBO-overeenkomsten die liepen op 12 maart 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 12 maart 2020. De premie liep tot en met 14 mei 2020. 
De werkgever betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, doch enkel een maandelijkse forfaitaire kostprijs aan de VDAB, die varieert in functie van het toekomstige loon. Deze loonschalen werden sinds 1 juli 2019 aangepast. Sinds deze datum wordt ook het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vastgeklikt op schaal 3; en kan bij langdurige afwezigheden van een cursist de kostprijs van de werkgever pro rata berekend worden. 
De werkgever betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, doch enkel een maandelijkse forfaitaire kostprijs aan de VDAB, die varieert in functie van het toekomstige loon. Deze loonschalen werden sinds 1 juli 2019 aangepast. Sinds deze datum wordt ook het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vastgeklikt op schaal 3; en kan bij langdurige afwezigheden van een cursist de kostprijs van de werkgever pro rata berekend worden. 
Het bedrag van de productiviteitspremie werd aangepast in 2016.