Wijzigingen aan Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)

De werkgever betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, doch enkel een maandelijkse forfaitaire kostprijs aan de VDAB, die varieert in functie van het toekomstige loon. Deze loonschalen werden sinds 1 juli 2019 aangepast. Sinds deze datum wordt ook het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vastgeklikt op schaal 3; en kan bij langdurige afwezigheden van een cursist de kostprijs van de werkgever pro rata berekend worden. 
Gewijzigd op
De werkgever betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, doch enkel een maandelijkse forfaitaire kostprijs aan de VDAB, die varieert in functie van het toekomstige loon. Deze loonschalen werden sinds 1 juli 2019 aangepast. Sinds deze datum wordt ook het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vastgeklikt op schaal 3; en kan bij langdurige afwezigheden van een cursist de kostprijs van de werkgever pro rata berekend worden. 
Gewijzigd op
De Vlaamse overheid heeft het werkplekleren grondig hervormd. De belangrijkste hervormingen hebben betrekking op de IBO en de cursistenvergoeding. De premie die de werkgever aan VDAB betaalt is voortaan forfaitair en afhankelijk van het toekomstige loon van de werknemer. De IBO-cursist zal steeds minimaal 80% van het gewaarborgd gemiddeld maandinkomen ontvangen.Voor kwetsbare werkzoekenden (langdurig werkzoekenden of personen met een arbeidshandicap) werd de K-IBO gelanceerd. Bij deze maatregel is een meer flexibele looptijd mogelijk en is de opleiding voor de werkgever gratis. IBO-interim werd afgeschaft. Deze hervormingen gelden sinds 1 september 2018.
Gewijzigd op
Het bedrag van de productiviteitspremie werd aangepast in 2016.
Gewijzigd op