Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel

Laatst gewijzigd op 2 mei 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandige & vennootschappen
Voor wat
bepaalde kosten voor kosten vervoer-verplaatsing personeel
Fiscaal voordeel
120 % fiscaal aftrekbaar

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde kosten gedaan of gedragen voor de inrichting van gemeenschappelijk vervoer en/of voor de aanmoediging van woon-werkverplaatsingen met de (elektrische) fiets zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar in plaats van de normale 100%.

Wie komt in aanmerking

De maatregel is van toepassing op zowel natuurlijke personen als vennootschappen.

Vzw's zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Inrichting van gemeenschappelijk vervoer

De verhoogde aftrek is bedoeld voor kosten die zijn gedaan of gedragen door een werkgever of een groep van werkgevers voor de inrichting van gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Enkel de kosten die rechtstreeks betrekking hebben op minibussen, autobussen en autocars of op het bezoldigde vervoer van personen met dergelijke voertuigen komen in aanmerking.  

Aanmoediging van woon-werkverplaatsingen met de (elektrische) fiets 

De verhoogde aftrek is bedoeld voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen. Voor deze categorie komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;

  • (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Fiscaal voordeel

Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar voor 120% in plaats van de normale 100%.

Wanneer de kosten bestaan uit afschrijvingen van de materiële vaste activa die in aanmerking komen, wordt het aftrekbare bedrag per belastbaar tijdperk verkregen door het normale afschrijvingsbedrag van die periode te verhogen met 20%. Fietsen worden afgeschreven met minimaal drie vaste annuïteiten.

Voor vennootschappen: de extra 20% moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en daar blijven en kan niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

Contact

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon