Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel

Laatst gewijzigd op 11 apr 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
bepaalde kosten voor kosten vervoer-verplaatsing personeel
Fiscaal voordeel
120 % fiscaal aftrekbaar

Wat houdt de maatregel in

Bepaalde kosten gedaan of gedragen voor de inrichting van gemeenschappelijk vervoer en/of voor de aanmoediging van woon-werkverplaatsingen met de (elektrische) fiets zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar in plaats van de normale 100%.

Deze voordelige aftrek voor de "Inrichting van gemeenschappelijk vervoer" werd zowel in de personenbelasting als vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).
De 120% aftrek voor de "Aanmoediging van woon-werkverplaatsingen met de (elektrische) fiets" wordt afgeschaft in de vennootschapsbelasting eveneens vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020). Deze laatste is dus enkel nog van toepassing in de personenbelasting.

Wie komt in aanmerking

De maatregel is enkel nog van toepassing op natuurlijke personen vanaf aanslagjaar 2021.

Wat komt in aanmerking

Aanmoediging van woon-werkverplaatsingen met de (elektrische) fiets 

De verhoogde aftrek is bedoeld voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen. Voor deze categorie komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;

  • (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Belangrijk: deze aftrek wordt in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).

Fiscaal voordeel

Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar voor 120% in plaats van de normale 100%.

Wanneer de kosten bestaan uit afschrijvingen van de materiële vaste activa die in aanmerking komen, wordt het aftrekbare bedrag per belastbaar tijdperk verkregen door het normale afschrijvingsbedrag van die periode te verhogen met 20%. Fietsen worden afgeschreven met minimaal drie vaste annuïteiten.

Voor vennootschappen: de extra 20% moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en daar blijven en kan niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.