Wijzigingen aan Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

FPIM zal via een gespecialiseerde dochtervennootschap ook het nieuwe 'Transformatiefonds' gaan beheren. Via dit nieuwe fonds kunnen bedrijven (achtergestelde) leningen aangaan of kan de overheid minderheidsaandeelhouder worden. Zowel regionale investeringsmaatschappijen (zoals PMV), institutionele investeerders en private investeerders zullen kunnen instappen in het fonds. Het fonds zal € 750 miljoen omvatten, waarvan € 500 miljoen bedoeld is voor de economische relance en € 250 miljoen voor de omslag naar een duurzame economie. De krijtlijnen van het nieuwe fonds liggen vast, omtrent de formele oprichting houden we je op de hoogte.
Gewijzigd op
FPIM participeert als overheidsmaatschappij in bedrijven ter ondersteuning van hun ontwikkeling. In haar investeringsbeslissingen zoekt zij een optimale combinatie van maatschappelijke relevantie van het project die een reële meerwaarde moet vertegenwoordigen voor de Belgische economie en maatschappij, enerzijds, en een marktconforme rendabiliteit, anderzijds. Zij verstrekt geen subsidies.
Gewijzigd op