Wijzigingen aan Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM)

Via de Ecologische transitie enveloppe, een gedelegeerde opdracht van de federale regering, voorziet SFPIM € 250 miljoen voor de omslag naar een duurzame economie. Deze middelen moeten voor het einde van 2026 geïnvesteerd zijn. De bedoeling is om bedrijven van wie de innovaties bijvoorbeeld toelaten de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of water en bodems minder te verontreinigen, te ondersteunen via investeringen tussen € 1 en 25 miljoen. Ondernemingen die op zoek zijn naar investeerders kunnen hiervoor contact opnemen met SFPIM. Zowel (startende) kmo’s als grote bedrijven komen in aanmerking. De bedrijven moeten wel minstens 5 voltijdse werknemers in dienst hebben en ze moeten een bewezen positieve impact hebben op de overgang naar een toekomstgerichte en duurzame economie. Meer informatie in het nieuwsbericht Ecologische transitie enveloppe: SFPIM onthult haar investeringsstrategie.

FPIM zal via een gespecialiseerde dochtervennootschap ook het nieuwe 'Transformatiefonds' gaan beheren. Via dit nieuwe fonds kunnen bedrijven (achtergestelde) leningen aangaan of kan de overheid minderheidsaandeelhouder worden. Zowel regionale investeringsmaatschappijen (zoals PMV), institutionele investeerders en private investeerders zullen kunnen instappen in het fonds. Het fonds zal € 750 miljoen omvatten, waarvan € 500 miljoen bedoeld is voor de economische relance en € 250 miljoen voor de omslag naar een duurzame economie. De krijtlijnen van het nieuwe fonds liggen vast, omtrent de formele oprichting houden we je op de hoogte.

FPIM participeert als overheidsmaatschappij in bedrijven ter ondersteuning van hun ontwikkeling. In haar investeringsbeslissingen zoekt zij een optimale combinatie van maatschappelijke relevantie van het project die een reële meerwaarde moet vertegenwoordigen voor de Belgische economie en maatschappij, enerzijds, en een marktconforme rendabiliteit, anderzijds. Zij verstrekt geen subsidies.