Wijzigingen aan Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Het EIF lanceerde een COVID-19 ondersteuningsprogramma voor de financieringsinstrumenten 'EaSI Guarantee Instrument' en 'Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility'.   Ook het financieringsinstrument 'InnovFin Equity' werd aangepast ter ondersteuning van de risicokapitaalmarkt in deze crisis, met onder meer een nieuw  'Recovery Equity Facility for Innovative Technology Companies' (RE-FIT Facility). Een kort overzicht kan je vinden in deze folder
Gewijzigd op
Op 6 april publiceerde de EIB-groep 2 oproepen om volgende financieringsinstrumenten in te zetten in de coronacrisis. De intermediairs die reeds samenwerken met de EIB voor deze instrumenten kunnen dit akkoord aanpassen via een amendement. Zij kunnen hun interesse indienen tot 30 juni 2020. COSME- Loan Guarantee Facility (LGF) richt zich tot kmo's die nood hebben aan financiering (de Belgische erkende intermediairs kan je raadplegen via financiële intermediairs en sub-intermediairs). InnovFin SME Guarantee Facility richt zich tot innovatieve kmo’s en midcaps op zoek naar financiering (de Belgische erkende intermediairs kan je raadplegen via financiële intermediairs en sub-intermediairs). Informatie over alle plannen van de EIB-groep kan je lezen op www.eif.org/what_we_do/covid-19-response/index.htmOp 8 april werd het ESCALAR programma gelanceerd. Dit nieuwe instrument wil snel groeiende bedrijven ondersteunen die een beroep doen op risicokapitaalfinanciering. Meer informatie kan je terugvinden op www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm.
Gewijzigd op
De EIB-groep gaat snel € 40 miljard vrijmaken om de bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis in Europa. Daarnaast stelt de EIB geld ter beschikking aan bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. De € 40 miljard bestaat uit € 20 miljard aan garantstellingen voor banken, € 10 miljard aan liquiditeit waarmee banken werkkapitaal aan kmo’s kunnen verschaffen en € 10 miljard voor het opkopen van leningen met onderpand. Daardoor kunnen banken risico’s afwentelen en weer meer leningen verschaffen. Meer informatie kan je raadplegen op www.eif.org/what_we_do/covid-19-response/index.htm.
Gewijzigd op
De Europese Unie, EIF en EIB hebben zopas een nieuw fonds (ter waarde van € 200 miljoen) gelanceerd om micro-ondernemingen en de sociale economie te ondersteunen in het kader van het Europese programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI). Via dit 'EaSI Funded Instrument' zullen lokale micro kredietverstrekkers nu ook leningen kunnen aanbieden aan deze doelgroep. Voor meer info zie www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-funded-instrument/index.htm.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd herwerkt en geactualiseerd. Zo werd o.m. de maatregel 'InnovFin: financiering voor innovatieve ondernemingen' geïntegreerd in deze maatregel. Ook werden er een aantal websites toegevoegd (o.m. een link naar een Europese website met voorbeelden van projecten in België, die werden gerealiseerd dankzij EFSI).
Gewijzigd op