Wijzigingen aan EIB-EIF-EFSI: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Het EaSI Guarantee Financial Instrument wordt gefinancierd vanuit het EaSI Programme en is gericht op het stimuleren van microfinanciering aan kwetsbare groepen, micro-ondernemingen en de sociale economie. In België krijgt ook Triodos Bank via dit instrument cofinanciering.
Gewijzigd op
In het kader van het Creative Europe programma lanceerde EIF eind juni 2016 de garantie faciliteit voor de culturele en creatieve sectoren (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility). Dit financieel instrument moet de toegang tot financiering vergemakkelijken voor kmo's actief in de culturele en creatieve sectoren. PMV en St'art treden sinds 19 maart 2018 officieel op als Belgische financiële tussenpersonen voor deze garantiefaciliteit. Er is € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor leningen, gespreid over drie jaar en gewaarborgd door de Garantieregeling. 
Gewijzigd op
In het kader van het Creative Europe programma lanceerde de Europese Commissie eind juni 2016 de garantie faciliteit voor de culturele en creatieve sectoren (Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility). Dit financieel instrument moet de toegang tot financiering vergemakkelijken voor kmo's actief in de culturele en creatieve sectoren. De financiële instellingen die zich willen laten erkennen zullen o.m. een beroep kunnen doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie bij het verstrekken van leningen aan deze sector. De eerste oproep voor deze financiële instellingen werd zopas geopend en loopt nog tot 30 september 2020. Zodra de eerste partnerbanken in België worden geselecteerd, brengen wij u op de hoogte. Tot op heden zijn er echter nog geen geselecteerde banken bekend in België. Landen die wel reeds een partnerbank hebben zijn Spanje en Frankrijk.
Gewijzigd op