Doelgroepvermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring
RSZ-korting
tot € 1.000 per kwartaal gedurende 4 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

Via de Vlaamse overheid kunnen werkgevers een RSZ-korting bekomen wanneer ze een werknemer aanwerven zonder recente, duurzame werkervaring. Deze korting bedraagt tot € 1.000 per werknemer per kwartaal en dit gedurende de eerste 4 kwartalen na aanwerving. De bedoeling is om werkgevers te stimuleren om langdurig werkzoekenden in dienst te nemen in het Vlaams Gewest.

De huidige leeftijdsgrenzen zullen niet langer gelden voor werknemers die vanaf 1 juli 2024 indiensttreden. Werknemers komen vanaf dan in aanmerking als ze niet meer deeltijds leerplichtig zijn en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben in het kwartaal van indiensttreding. 

Wie komt in aanmerking

Werkgever 

Elke werkgever uit de privé-, socialprofitsector of de overheid met een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

Werknemer

De werknemer moet:

  • minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin hij in dienst treedt;
  • de dag vóór de aanwerving ingeschreven zijn bij VDAB;
  • vóór de indiensttreding minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij VDAB. Bepaalde periodes, zoals korte tewerkstelling, arbeidsongeschiktheid of hechtenis worden gelijkgesteld aan een periode als werkzoekende
  • werkzaam zijn in een Vlaamse vestigingseenheid (de maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer of een vestigingseenheid met een vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen);
  • minstens met een halftijdse arbeidsovereenkomst werken. Dit mag zowel een tijdelijke als vaste tewerkstelling zijn. Werkt je werknemer minder dan halftijds in het kwartaal van aanvraag? Dan zal hij minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie aan de slag moeten zijn. Meer informatie hierover vind je op de website van de RSZ

Daarnaast moet het refertekwartaalloon van de werknemer minder dan € 10.000 per kwartaal bedragen. Het refertekwartaalloon is het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RSZ.

Omvang steun

De werkgever ontvangt gedurende de eerste 4 kwartalen (inclusief het kwartaal van indiensttreding) een vermindering van € 1.000 per kwartaal als de werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt.

Het bedrag wijkt af wanneer:

  • de werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering zal dan pro rata worden aangepast;
  • de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt in dat geval herleid tot hetzelfde bedrag als de te betalen werkgeversbijdrage.

Meer informatie over de berekening van de bedragen vind je op de website van de RSZ
Voor bijkomende informatie over de duurtijd kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Cumulatie

Werkgevers kunnen de doelgroepvermindering combineren met:

Opgelet: de doelgroepvermindering en de structurele vermindering kunnen samen nooit méér bedragen dan de socialezekerheidsbijdragen die betaald moeten worden.

De doelgroepvermindering mag niet gecombineerd worden met de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen.

Aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt via de multifunctionele aangifte.

Meer informatie hierover vind je op de pagina www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-personen-zonder-recente-duurzame-werkervaring > Aanvragen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.