Structurele vermindering

Laatst gewijzigd op 14 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van werknemers
RSZ-korting
bedrag varieert in functie van o.m. de categorie van de werknemer, zijn kwartaalloon en zijn prestaties

Wat houdt de maatregel in

De structurele vermindering is momenteel een automatische trimestriële vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.

In het kader van de taxshift wordt deze maatregel grondig hervormd in verschillende fasen. Vanaf 1 januari 2019 stijgt in de structurele vermindering nogmaals de kwartaalgrens voor lage lonen tot € 9.035 per kwartaal. Dit betekent voor alle kwartaallonen beneden die grens, een extra vermindering lage lonen. Deze extra vermindering is in verhouding het grootst voor de lonen het dichtst in de buurt van de kwartaalgrens.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden, op voorwaarde dat ze volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen.

Het bedrag van de vermindering varieert o.m. in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort. In het stelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

  • categorie 1: alle arbeiders en bedienden die niet tot een andere categorie behoren (de restcategorie). Dit zijn de werknemers uit de private commerciële sector; de werknemers uit het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de werknemers uit het paritair comité nr. 327 (enkel de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap);

  • categorie 2: alle werknemers van werkgevers die kunnen genieten van de Sociale Maribel, behalve het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de erkende beschutte werkplaatsen (PC nr. 327);

  • categorie 3: alle werknemers van erkende beschutte werkplaatsen in het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen (PC’s nr. 327.01, 02 en 03), behalve de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap. Deze categorie wordt vanaf het tweede kwartaal van 2016 opgesplitst in 2 subcategorieën:

    • werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen;

    • werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen (categorie 3bis).

Omvang steun

De structurele vermindering wordt in 2 stappen berekend.

STAP 1 Er wordt een theoretische verminderingsbedrag (R) berekend, vertrekkend van de hypothese dat de werknemer volledige voltijdse prestaties geleverd heeft met de formule R = F + α x (S0 – S) +δ x (W – S1).

Het theoretisch forfaitair verminderingsbedrag (R) is samengesteld uit:

  • een vast forfaitair basisbedrag (F). Vanaf 1 januari 2018 geldt dit forfait enkel nog voor de werknemers van categorie 2 en 3bis. Voor categorie 1 en 3 werd het tot 0 herleid.
  • een lage lonen component indien het refertekwartaalloon (S) lager is dan de vastgelegde loongrens S0.
  • en een hoge lonen component indien de loonmassa per tewerkstellingslijn die driemaandelijks wordt aangegeven hoger is dan de vastgelegde loongrens S1. Dit supplement wordt sinds 1 januari 2018 enkel nog voor categorie 2 gebruikt.

Dit geeft volgende formules voor de 3 categorieën vanaf 1 januari 2021:

Rcategorie 1 = 0 + 0,1400 x (9.400,01 – S) + 0 x (W – 0) = 0,1400 x (9.400,01 – S)
Rcategorie 2 = 79 + 0,2557 x (7.896,64 – S) + 0,06 x (W – 13.785,10)
Rcategorie 3 = 0 + 0,1400 x (10.185,52 – S) + 0 x (W – 0)) = 0,1400 x (10.185,52 – S)
Rcategorie 3bis = 495 + 0,1785 x (9.670,52 – S) + 0 x (W – 0) = 495  + 0,1785 x (9.670,52 – S)

STAP 2 Vervolgens wordt het reële verminderingsbedrag (Ps) berekend met de formule Ps = R x µ x b

Het reële verminderingsbedrag Ps mag nooit hoger zijn dan het theoretische verminderingsbedrag R.

Deze berekeningen worden in de praktijk automatisch door het sociaal secretariaat berekend. Meer informatie kan je ook terugvinden in de Administratieve instructies van de RSZ - rubriek Structurele vermindering 

Cumulatie

De structurele vermindering kan per tewerkstelling gecombineerd worden met maximaal één doelgroepvermindering.

De structurele vermindering is niet cumuleerbaar met enige andere werkgeversbijdragevermindering met uitzondering van de Sociale Maribel, die eigenlijk een inhouding is op de klassieke werkgeversbijdragen om specifieke tewerkstellingsfondsen van de non-profit sector te financieren. 

Deze maatregel kan wel worden gecumuleerd met tewerkstellingsmaatregelen die geen vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid inhouden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.