Structurele vermindering

Laatst gewijzigd op 11 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van werknemers
RSZ-korting
bedrag varieert in functie van o.m. de categorie van de werknemer, zijn kwartaalloon en zijn prestaties

Wat houdt de maatregel in

De structurele vermindering is momenteel een automatische trimestriële vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden, op voorwaarde dat ze volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen.

Het bedrag van de vermindering varieert o.m. in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort. In het stelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

 • categorie 1: alle arbeiders en bedienden die niet tot een andere categorie behoren (de restcategorie);
 • categorie 2: alle werknemers van werkgevers die kunnen genieten van de Sociale Maribel, behalve het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en de beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven die behoren tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven; 
 • categorie 3: alle werknemers, tewerkgesteld bij een werkgever van de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven, die behoren tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven. Deze categorie wordt vanaf het tweede kwartaal van 2016 opgesplitst in 2 subcategorieën:
  • werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen sociale werkplaats of maatwerkbedrijf, werknemers met loonmatiging);
  • werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen, sociale werkplaats of maatwerkbedrijf, werknemers zonder loonmatiging) (categorie 3bis).

Omvang steun

De structurele vermindering wordt in 2 stappen berekend.

STAP 1 Er wordt een theoretische verminderingsbedrag (R) berekend, vertrekkend van de hypothese dat de werknemer volledige voltijdse prestaties geleverd heeft met de formule R = F + α x (S0 – S) + γ x (S2 – S) + δ x (W – S1).

Het theoretisch forfaitair verminderingsbedrag (R) is samengesteld uit:

 • een vast forfaitair basisbedrag F;
 • de loonmassa die per tewerkstellingslijn driemaandelijks wordt aangegeven (tegen 100%) (er gelden een aantal uitzonderingen) W;
 • een lagelonencomponent indien het refertekwartaalloon (S) lager is dan de vastgelegde loongrens S0;
 • een zeerlagelonencomponent indien S lager is dan S2;
 • en een hogelonencomponent indien de loonmassa per tewerkstellingslijn die driemaandelijks wordt aangegeven hoger is dan een loongrens S1;

Dit geeft volgende formules voor de 3 categorieën vanaf het tweede kwartaal van 2022:

R1 = 0 + 0,14 x (10.797,67 – S) + 0,4 x (6.807,18 – S) + 0 x (W – 0) = 0,14 x (10.797,67 – S) + 0,4 x (6.807,18 - S)
R2 = 79 + 0,2557 x (9.070,75 – S) + 0,4 x (6.995,54  – S) + 0,06 x (W – 15.834,76)
R3 = 0 + 0,14 x (11.699,95 – S) + 0,4 x (6.807,18– S) + 0 x (W – 0)) = 0,14 x (11.699,95 – S) + 0,4 x (6.807,18 - S)
R3bis = 495 + 0,1785 x (11.108,38 – S) + 0,4 x (6.807,18 – S) + 0 x (W – 0) = 495 + 0,1785 x (11.108,38 – S) + 0,4 x (6.807,18 – S)

STAP 2 Vervolgens wordt het reële verminderingsbedrag (Ps) berekend met de formule Ps = R x µ x ßs

Het reële verminderingsbedrag Ps mag nooit hoger zijn dan het theoretische verminderingsbedrag R.

Deze berekeningen worden in de praktijk automatisch door het sociaal secretariaat berekend. Meer informatie kan je ook terugvinden in de Administratieve instructies van de RSZ - rubriek Structurele vermindering 

Cumulatie

De structurele vermindering kan per tewerkstelling gecombineerd worden met maximaal één doelgroepvermindering.

De structurele vermindering is niet cumuleerbaar met enige andere werkgeversbijdragevermindering met uitzondering van de Sociale Maribel, die eigenlijk een inhouding is op de klassieke werkgeversbijdragen om specifieke tewerkstellingsfondsen van de non-profit sector te financieren. 

Deze maatregel kan wel worden gecumuleerd met tewerkstellingsmaatregelen die geen vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid inhouden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.