Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 1 jul 2024 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren
RSZ-korting
volledige vrijstelling gedurende 8 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die laaggeschoolde werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers.

1. De doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding én de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs werden stopgezet vanaf 1 juli 2023. Deze maatregelen werden vervangen door de Premie kwalificerend werkplekleren
2. De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren werd stopgezet vanaf 1 juli 2024 (beslissing van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2023). Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 dan blijft de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt voor deze doelgroepvermindering in aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid).

Werknemer

De werkgever kan genieten van een RSZ korting bij de aanwerving van laaggeschoolde jongeren:

 • jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de aanwerving;
 • de jongere is niet meer voltijds leerplichtig;
 • de jongere wordt tewerkgesteld met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest;
 • de jongere moet bij de VDAB een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden;
 • de jongere is laaggeschoold:
  • geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs
  • hoogstens in het bezit van de volgende getuigschriften:
   • lager onderwijs
   • eerste graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • tweede graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • leertijd
   • deeltijds beroepssecundair onderwijs
   • getuigschrift of attest buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvormen 1, 2 en 3;
 • voldoen aan de volgende loongrens:
  • Het eerste jaar moet het kwartaalloon lager zijn dan € 7.500;
  • Het tweede jaar moet het lager zijn dan € 8.100.

Omvang steun

De werkgever kan gedurende acht kwartalen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen die hij bovenop het loon van de jongere is verschuldigd. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie.

Type jongere
gedurende 8 kwartalen
Laaggeschoold
volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

De bedragen hierboven vermeld, gelden enkel voor werknemers die voltijds werken tijdens een volledig kwartaal. Indien de jongere deeltijds werkt of een onvolledig kwartaal dan wordt de korting prorata verminderd, op voorwaarde dat de jongere meer dan 27,5 % presteert of minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

De jongere die minder dan halftijds werken in het kwartaal waarvoor je de doelgroepvermindering aanvraagt, moeten in die maanden minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan het werk zijn.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-laaggeschoolde-jongeren-bedrag-duur-en-cumulaties.

Cumulatie

Deze vermindering kan gecumuleerd worden met de Structurele vermindering en Individueel maatwerk voor werknemers.

U mag de doelgroepvermindering niet combineren met de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-laaggeschoolde-jongeren.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.