Wijzigingen aan Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren-Vlaanderen

Op 12 mei werd het kwalificerend werkplekleren een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding: de leerlingenpremie alternerende opleiding voor leerlingen die hun vak zowel op school als op de werkvloer leren, en de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. De twee nieuwe premies vereenvoudigen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren en vervangen volgende vijf maatregelen, die worden afgeschaft vanaf 1 juli 2023: de startbonus, de stagebonus, de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting), de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs.

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een 'nieuwe premie kwalificerend werkplekleren'. Die vervangt 4 andere maatregelen, waaronder de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2023) én de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2023). De operationalisering wordt momenteel uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering. Meer informatie volgt zodra het besluit definitief goedgekeurd is.

De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren werd met ingang van 1 januari 2020 afgeschaft. Wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een middengeschoolde jongere blijft de vermindering behouden.

De website van deze maatregel werd aangepast.

Deze doelgroepvermindering werd met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd voor de categorie 'laaggeschoolde jongeren'. Voortaan kan de werkgever genieten van een volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen gedurende maximaal 8 kwartalen.