Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 4 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van jonge laag & middengeschoolde werknemers
RSZ-korting
van € 1000 tot volledige vrijstelling gedurende 8 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie: laaggeschoold of leerling.

De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren werd met ingang van 1 januari 2020 afgeschaft. Wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een middengeschoolde jongere blijft de vermindering behouden.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt voor deze doelgroepvermindering in aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid).

Werknemer

De werkgever kan genieten van een RSZ korting bij de aanwerving van één van de volgende jongeren:

Laaggeschoolde jongeren:

 • jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de aanwerving;
 • de jongere is niet meer voltijds leerplichtig;
 • de jongere wordt tewerkgesteld met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest;
 • de jongere moet bij de VDAB  een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden;
 • de jongere mag geen getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs hebben. 
 • voldoen aan de volgende loongrens:
  • Het eerste jaar moet het kwartaalloon lager zijn dan € 7.500;
  • Het tweede jaar moet het lager zijn dan € 8.100.

Leerlingen:

 • de leerlingen die een duale of alternerende opleiding volgen:
 • de jongeren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs die in uitvoering van bepaalde alternerende opleidingen verbonden zijn met een deeltijdse arbeidsovereenkomst (DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst)
 • de jongere moet bij de VDAB een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden;
 • de jongere wordt tewerkgesteld met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest;
 • de jongere heeft een leerovereenkomst met zijn werkgever; 
 • er geldt geen leeftijdsbeperking;
 • er geldt ook geen loongrens.

Omvang steun

De werkgever kan gedurende acht kwartalen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen die hij bovenop het loon van de jongere is verschuldigd. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie.

Type jongere
gedurende 8 kwartalen
Laaggeschoold

volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

Leerling* € 1.000 per kwartaal (gedurende de volledige opleiding) 

*Je ontvangt de volledige doelgroepvermindering (en betaalt dus geen socialezekerheidsbijdragen) als de jongere 32 uur per week of meer opgeleid wordt op de werkvloer (80% of meer van een normale voltijdse prestatie).

Na afloop van de opleiding van de leerling kan de werkgever de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

De bedragen hierboven vermeld gelden enkel voor werknemers die voltijds werken tijdens een volledig kwartaal. Indien de jongere deeltijds werkt of een onvolledig kwartaal dan wordt de korting prorata verminderd, op voorwaarde dat de jongere meer dan 27,5 % presteert of minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen.

Cumulatie

De verminderingen kunnen gecumuleerd worden met de structurele vermindering en de VOP voor werknemers.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.