Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

Laatst gewijzigd op 15 feb 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in lokale ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende landen
(Risicokapitaal)financiering
onder verschillende vormen (min. deelname per project: € 1 mln.)

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

De opdracht van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is het ondersteunen van een sterke privésector in de ontwikkelingslanden en opkomende landen om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. In het kader van haar investeringen spoort BIO haar partners aan om de beste praktijken op vlak van deugdelijk bestuur alsook sociale en milieuverantwoordelijkheid in te voeren.

BIO biedt voornamelijk lange termijnfinanciering aan in verschillende vormen, in hoge mate via financiële instellingen of intermediaire investeringsfondsen. Daarnaast kan zij ook programma's voor technische bijstand ondersteunen, op vraag van de klantondernemingen, alsook subsidies verlenen voor de uitvoering van haalbaarheidsstudies. Rechtstreekse financiering aan Vlaamse kmo’s kan BIO niet bieden. Aan lokale partners van Vlaamse ondernemingen kan eventueel wel financiering worden verleend.

In het kader van haar investeringen spoort BIO haar partners aan om de beste praktijken op vlak van deugdelijk bestuur alsook sociale en milieuverantwoordelijkheid in te voeren.

Wie komt in aanmerking

BIO richt zich momenteel tot deze 3 doelgroepen:

  • BIO financiert banken, niet-bancaire financiële instellingen, investeringsfondsen en investeringsmaatschappijen die op hun beurt financiering verstrekken aan kmo’s en aan microfinancieringsinstellingen. De bedoeling van deze investeringen is de mogelijkheid te creëren voor lokale ondernemingen om financiering op lange termijn te bekomen;
  • BIO investeert daarnaast rechtstreeks in lokale kmo’s en grotere bedrijven met een lokale verankering, met speciale aandacht voor de volgende sectoren: landbouw, productie, hernieuwbare energie en basisdiensten voor de bevolking zoals water, transport en gezondheidszorg;
  • tot slot verleent BIO steun aan infrastructuurprojecten (privaat of via publiek-private partnerschappen), met speciale aandacht voor energie- en watervoorziening, telecommunicatie of transportinfrastructuur, waarbij het voornaamste doel het ondersteunen van de lokale privésector is.

BIO concentreert haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks op 52 landen. Een overzicht van deze landen kan je terugvinden op www.bio-invest.be/nl/ons-geografisch-bereik.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Ondernemingen kunnen steun krijgen van BIO in de vorm van een deelname in het kapitaal. De participatie van BIO is altijd een minderheidsbelang. BIO maakt ook gebruik van quasi-kapitaal (mezzanine, achtergestelde of converteerbare lening,…). Daarnaast biedt BIO een brede waaier van leningen op middellange tot lange termijn. De minimale deelname per project bedraagt € 1 miljoen.

Haalbaarheidsstudies en technische bijstand

Via het Business Development Support Fund verleent BIO subsidies voor de cofinanciering van haalbaarheidsstudies. De subsidies worden verleend aan lokale bedrijven, intermediaire structuren gericht op lokale kmo's, en infrastructurele projecten. De subsidies worden toegekend tot een bedrag van hoogstens 50% van de totale kost en met een maximumgrens van € 100.000 per project.

Via ditzelfde fonds steunt BIO ook programma's voor technische bijstand, op vraag van de klantondernemingen, om hun prestaties te verbeteren, om hen competitiever te maken en hun impact op duurzame ontwikkeling te vergroten. Dit gebeurt via vorming, advies en kennisoverdracht.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Karmelietenstraat 24A
1000 Brussel
België

Telefoon