BikeValley

Internationalisatie en netwerkeconomie voor de uitbouw van het fietsindustrie-ecosysteem.

BikeValley wil met dit innovatief bedrijfsnetwerk nieuw economisch potentieel aanboren binnen de fietsindustrie en aanverwante sectoren, in het bijzonder binnen de triatlon wereld en de fietsmobiliteit. Daarnaast wordt ook gestreefd naar aerodynamische optimalisatie in diverse productontwikkelingen voor sport. Door de internationalisatie van de bottom-up cluster kunnen de leden en start-ups nog meer opportuniteiten benutten in het ecosysteem waardoor Vlaanderen nog nadrukkelijker de “voortrekkersrol” in fietstechnologie en aerodynamica kan uitrollen.

Voor wie?

  • ondernemingen in de fietsindustrie met potentieel in triatlon en fietsmobiliteit
  • ondernemingen in diverse sportindustrieën waarbij aerodynamische optimalisatie tot betere resultaten zal leiden.

Wat kan je verwachten?

Voorgaande projecten hebben bewezen dat semi-open en open innovatie via de opzet van een projectgroep in een clusternetwerk à la BikeValley een gigantische versnelling en meerwaarde geeft in de productontwikkeling. Hierdoor wordt de concurrentiepositie en ontwikkelingspotentieel van de deelnemende bedrijven enorm aangescherpt.

Hoe pakken we dit aan?

BikeValley neemt de rol van match maker ten volle op. Via de roadmapgesprekken met de leden wordt door BikeValley gezocht naar raakvlakken met andere marktspelers zodat projectclusters onder de coördinatie van BikeValley kunnen ontstaan. Via deelname aan diverse events, gezamenlijke marktverkenning, workshops, conferenties en academies worden de synergie-effecten van clusterwerking aangedreven.

Contactgegevens?

Desiron Vicky
T +32 13618490
​​​​​​​info@bikevalley.be

 

 

Kostprijs
Afhankelijk van de gekozen formule.
Partner
BikeValley