Wijzigingen aan Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)

Vanaf 1 oktober 2023 wordt deze premie vervangen door een nieuwe Doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente duurzame werkervaring1. De vermindering bedraagt € 1.000 per kwartaal voor het kwartaal van de indiensttreding en de 3 daaropvolgende kwartalen. 2. De doelgroep zijn de werkzoekenden die minstens 2 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkend werkzoekenden, met een leeftijd van 25 tot 58 jaar oud (op de laatste dag van het kwartaal). 

De leeftijd voor de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wordt opgetrokken. Vanaf 1 januari 2022 krijgt een werkgever deze subsidie voor het aanwerven van langdurig werkzoekenden tussen 25 en 58 jaar, waar dat vroeger tot en met 55 jaar was. De Vlaamse Regering keurde deze wijzigingen op 12 november 2021 principieel goed. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.​ Zie persbericht Vlaamse Regering keurt wijzigingen doelgroepvermindering en aanwervingspremie principieel goed.

De leeftijd voor de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden werd opgetrokken van 54 naar 55 jaar. Op het einde van het kwartaal waarin de nieuwe werknemer in dienst treedt, moet de werknemer 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 56.

Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

De website en contactgegevens werden aangepast.