Wijzigingen aan Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)

De leeftijd voor de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden werd opgetrokken van 54 naar 55 jaar. Op het einde van het kwartaal waarin de nieuwe werknemer in dienst treedt, moet de werknemer 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 56.
Gewijzigd op
Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.
Gewijzigd op
De website en contactgegevens werden aangepast.
Gewijzigd op
Deze maatregel trad in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. De incentive kan ondertussen online aangevraagd worden. Op deze pagina vindt u ook een online stappenplan.
Gewijzigd op