Wijzigingen aan Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)

Deze maatregel trad in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. De incentive kan ondertussen online aangevraagd worden. Op deze pagina vindt u ook een online stappenplan.
Gewijzigd op