Nog aan te passen.

Strategische transformatiesteun

Vervolgstappen

De uitbetaling van de steun verloopt in schijven die je telkens weer moet aanvragen d.m.v. een aanvraagformulier.

Hoe vraag je de uitbetaling aan van de basissteun?

Voor de basissteun moet je de uitbetaling aanvragen ten laatste twaalf maanden na het beëindigen van het totale transformatieproject (cf. artikel 34 van het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 van 18 december 2015, dat in werking is getreden op 1 januari 2016).  

De uitbetaling van de basissteun verloopt in drie schijven:

  • een eerste schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft aangetoond dat 30 % van het transformatieproject is gerealiseerd.
  • een tweede schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft verklaard dat 60 % van het transformatieproject is gerealiseerd.
  • een derde schijf (40%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en wanneer de in aanmerking komende transformatieopleidingen en de in aanmerking komende transformatie-investeringen volledig zijn gerealiseerd, wat moet blijken uit een controle door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Je moet de uitbetaling van de eerste schijf, de tweede schijf en de derde schijf aanvragen via het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Deze formulieren zijn Word-invulsjablonen.

Hoe vraag je de uitbetaling aan van de bonussteun?

Voor de bonussteun moet je afzonderlijk de uitbetaling aanvragen ten laatste twaalf maanden na realisatie van de vooropgestelde tewerkstellingsvooruitzichten.  

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst bedrijfssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail