O&O haalbaarheidsstudie

Opgelet! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan een Haalbaarheidsstudie?

De steunaanvraag zal worden zal worden geëvalueerd volgens de gepubliceerde evaluatiecriteria. Voor de inhoudelijke evaluatie van de studie zal de ontvankelijkheid van het project worden bepaald a.d.h.v. volgende regels:

Ontvankelijkheid

 • de aanvrager is een onderneming, non-profit - of publiekrechtelijke organisatie, met rechtspersoonlijkheid, met operationele en economische activiteiten in het Vlaams Gewest
 • de verklaringen van de bedrijfs- en onderzoekspartners zijn correct ondertekend
 • de informatie gevraagd in het aanvraagformulier is aanwezig (projectbegroting, projectbeschrijving)
 • de regels m.b.t. de aanvraag werden gerespecteerd:
  • het netto bedrijfskapitaal van de aanvrager is toereikend om het niet-gesteunde deel van het project te dragen (meer informatie over deze berekening kan je in het aanvraagdocument vinden)
  • de aanvrager(s) zijn geen onderneming in moeilijkheden bij indiening van het project
  • de aanvraag omvat niet meer dan 10 bladzijden + 2 bladzijden per extra bedrijfspartner
  • de doorlooptijd van het project ligt tussen 3 en 12 maanden
  • de aanvraag werd opgesteld in het Nederlands of in het Engels
 • elke aanvrager heeft in het lopende kalenderjaar cumulatief niet meer dan € 8.000.000 steun toegewezen gekregen (of € 12.000.000 indien projecten in samenwerking met kmo’s of in een Europees ondersteund samenwerkingsverband)
 • de aanvragers kunnen slechts 1 haalbaarheidsstudie per jaar indienen
 • de gevraagde steun is maximaal € 50.000 per partner, en de totale steun (indien meerdere partners) is maximaal € 500.000

Ontvankelijkheid: klimaatplan

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een toelichting van het klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager: 

 • een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie
  OF
 • een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Dit is een ontvankelijkheidscriterium.

Evaluatiecriteria

Onder de rubriek documenten vind je een gedetailleerde beschrijving van de evaluatiecriteria. We raden je aan om je project hieraan af te toetsen.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail