Wat wordt gesubsidieerd?

Er wordt steun toegekend voor de verwerving van een gebouw, de bouw of verbouwing van het bedrijfsverzamelgebouw. Ook de inrichting van de kavel waarop het bedrijfsverzamelgebouw staat is subsidiabel. De onderzoeksinfrastructuur die onroerend is door bestemming is eveneens subsidiabel.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail