In 't kort

Aan bedrijfsverzamelgebouwen (erkende incubatoren, universiteiten, kennisinstellingen, beheerders van wetenschapsparken) die aan innovatieve starters onderdak bieden wordt subsidie gegeven voor het beheer en de inrichting van het gebouw.

Samengevat

Voor wie?
bedrijfsverzamelgebouwen voor innovatieve starters
Voor wat?
inrichting en het beheer van de incubator
Bedrag
max. € 1.000.000 voor investeringen en € 100.000 voor beheer

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail