In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Aan bedrijfsverzamelgebouwen die aan onderzoeksintensieve starters onderdak bieden wordt subsidie gegeven voor de inrichting van het gebouw.

Samengevat

Voor wie?
bedrijfsverzamelgebouwen voor innovatieve starters
Voor wat?
inrichting en het beheer van de incubator
Bedrag
max. € 1.000.000 voor investeringen

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail