Voorwaarden

Om voor steun in aanmerking te komen moet het bedrijfsverzamelgebouw aan elk van de volgende drie voorwaarden voldoen:

  1. Het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich op of aangrenzend aan een wetenschapspark, kennisinstelling, universiteit of hogeschool.
  2. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt mee opgericht of meebeheerd door een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) of een technologische transferdienst. Het medebeheer vereist ook een financiële participatie van minstens 5% in het maatschappelijk kapitaal van de incubator.
  3. Het bedrijfsverzamelgebouw omvat specifieke infrastructuur (laboruimtes bv.) die het mogelijk maken O&O-intensieve activiteiten uit te voeren.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail