Voorwaarden

Om voor steun in aanmerking te komen moet het bedrijfsverzamelgebouw aan één van de twee voorwaarden voldaan worden:

  • Het bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich op of aangrenzend aan een wetenschapspark, kennisinstelling, universiteit of hogeschool;
  • Het bedrijfsverzamelgebouw wordt mee opgericht of meebeheerd door de beheerder van een wetenschapspark, universiteit of kennisinstelling.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail