Vervolgstappen

De bedrijfsverzamelgebouwen worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van hun subsidieaanvraag. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail