Vervolgstappen

De bedrijfsverzamelgebouwen worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van hun subsidieaanvraag. 

Uitbetaling

Er worden twee voorschotten van telkens 30% uitbetaald. Het eerste voorschot wordt kan onmiddellijk na de betekening uitbetaald worden en uiterlijk in het jaar dat volgt op  het jaar van de betekening. Het tweede voorschot wordt uitbetaald als 80% van het eerste voorschot besteed werd. Dit moet aangetoond worden door facturen en betalingsbewijzen. Het saldo wordt aangevraagd uiterlijk een jaar na afloop van de werken. Vooraleer het saldo uitbetaald worden voert het Agentschap Innoveren & Ondernemen een controle uit. De subsidie wordt berekend op basis van de reële en bewezen kosten en kan nooit hoger liggen dan het initieel subsidiebedrag.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail