Bedrag

Het steunpercentage bedraagt 25% als de incubator een kmo, universiteit, kennisinstelling of beheerder van een wetenschapspark de meerderheidsaandeelhouder is.

Het steunpercentage is 15% als de incubator een grote onderneming is.

De subsidie bedraagt maximaal 500.000 euro. Incubatoren met een welbepaalde sectorfocus of die fungeren als een open innovatieplatform kunnen tot 1.000.000 euro steun krijgen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
ABOS, dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail