Bedrag

De ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:

  • de aard van de investering;
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met corresponderend subsidiepercentage;
  • de grootte van de onderneming;

Bij steunaanvraag in de applicatie wordt het subsidiebedrag automatisch berekend op basis van de ingevulde gegevens.

Onderstaande percentages zijn van toepassing.

Milieu-investering

ecoklasse ecologiegetal kmo go
A 9 50% 40%
B 6 30% 15%
C 3 - 4 0% 0%
D 1 - 2 0% 0%

 

Investering op energiegebied

a) investering in energiebesparende maatregelen

ecoklasse ecologiegetal kmo go
A 9 40% 30%
B 6 30% 15%
C 3 - 4 0% 0%
D 1 - 2 0% 0%

b) investering in energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmte-krachtkoppeling

ecoklasse ecologiegetal kmo go
A 9 55% 45%
B 6 30% 15%
C 3 - 4 0% 0%
D 1 - 2 0% 0%

 

De maximum subsidie

Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt maximaal € 1.000.000 over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de eerste positief besliste steunaanvraag.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail