decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Terug naar Voorwaarden

Wat is een aanvaardbare hoofdactiviteit?

Alleen een bedrijf met een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’ kan de beroep doen bij CS-begeleidingstrajecten.

Wat houdt dat precies in?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) houdt alle bedrijfsactiviteiten bij over je bedrijf. Die hebben ook allemaal een nummer (NACEBEL-code). Staat de code van je hoofdactiviteit op de lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten? Dan kom je in aanmerking voor de subsidiëring.

Maar wat is nu jouw hoofdactiviteit? Dat is de activiteit die de hoogste omzet genereert. Je kan dus gebruikmaken van de kmo-groeisubsidie als díé activiteit op diezelfde lijst staat.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail