bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Corona ondersteuningspremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is de corona ondersteuningspremie?

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Bij beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. werden de maatregelen versoepeld.

Vele ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen die open zijn gebleven of terug open gaan na een verplichte sluiting moeten nog steeds specifieke maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als dit leidt tot een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode kan een onderneming ter compensatie nog een ondersteuningspremie genieten.

Deze corona ondersteuningspremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van nog geldende exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. 

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie. 

Opgelet: Deze steun kan niet gecumuleerd worden met achtergestelde leningen van meer dan € 75.000 in het kader van de coronamaatregelen bij PMV.

Update: Op 2 april 2021 heeft de Vlaamse Regering beslist met ingang van 16 april 2021 het cumulverbod op te heffen met de achtergestelde leningen van meer dan € 75.000 in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV.

Wij willen erop wijzen dat elke valse verklaring een inbreuk is tegen de wetgeving en gesanctioneerd wordt.
Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in de regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100 indien de onterecht ontvangen steun meer dan € 300 bedraagt.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon