bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Corona ondersteuningspremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je de corona ondersteuningspremie aan?

Wijziging: Indienen kan tot en met eind augustus 2020!

Welke gegevens je moet invullen bij je aanvraag, beschrijven we beknopt en concreet in deze handleiding. Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

De omzetdaling van minstens 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Ondernemingen die na de aanvraag van de ondersteuningspremie toch gebruik willen maken van andere niet cumuleerbare steunmaatregelen (zoals corona achtergestelde lening) kunnen de ondersteuningspremie terugbetalen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon