Terug naar Wat

Cijfers corona hinderpremie

Update 28 april 2020

Hier kan je de cijfers van de corona hinderpremie per provincie en per gemeente downloaden (2 tabbladen). De opdeling naar provincies en gemeenten in deze tabel gebeurt op basis van de maatschappelijke zetel van de onderneming. De premie wordt toegekend voor de uitbatingszetels die in het Vlaamse gewest liggen. 

De juiste provincie of gemeente kiezen kan via de filters op rij 2.

In kolom 3 vind je het totaal aantal aanvragen, kolom 4 het totaal aantal dossiers met uitbetaalde corona hinderpremies en kolom 5 het aantal dossiers met reeds uitbetaalde sluitingspremies.

Er zijn nog steeds aanvragen in behandeling. Dit zijn de cijfers van 28 april 2020.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail