Momenteel is er geen oproep lopende en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Wie kan subsidies aanvragen en waarvoor?

Wie kan subsidies aanvragen?

Zowel gemeentes, POM’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, universiteiten als kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor steun.

Om in aanmerking te komen voor steun moeten een POM, een gemeente, een AGB of een intergemeentelijk samenwerkingsverband het subsidiebedrag onderbrengen in een vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap die specifiek voor het bedrijvencentrum of doorgangsgebouw is opgericht.

Met de subsidie participeren de POM, de gemeente, het AGB en het intergemeentelijk samenwerkingsverband in hun naam en voor hun rekening in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

De gecumuleerde participatie van de POM, de gemeente, het AGB of het intergemeentelijk samenwerkingsverband bedraagt maximaal 40 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, opgericht voor een bedrijvencentrum met basisdiensten of voor een doorgangsgebouw.

De gecumuleerde participatie van de POM, de gemeente, het AGB of het intergemeentelijk samenwerkingsverband bedraagt maximaal 45 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, opgericht voor een specifiek bedrijvencentrum.

De gecumuleerde participatie van de POM, de gemeente, het AGB of het intergemeentelijk samenwerkingsverband bedraagt maximaal 50 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, opgericht voor een strategisch bedrijvencentrum.

De subsidie kan ook toegekend worden aan een universitaire instelling voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van een specifiek bedrijvencentrum. Die universitaire instelling moet een of meerdere van de volgende studierichtingen organiseren:

 1. toegepaste wetenschappen;
 2. wetenschappen;
 3. medische wetenschappen;
 4. landbouwwetenschappen.

Ondernemingen kunnen ook subsidies aanvragen. Ze moeten o.a. voldoen aan het zelfstandigheidscriterium. Er kan geen steun verleend worden aan ondernemingen waarvan 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van een administratieve overheid als vermeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. De onderneming moet tevens voldoen aan de door de Europese Commissie vastgestelde definitie van ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ in bijlage I van Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie wat betreft uitbreiding van het toepassingsgebied tot steun voor onderzoek en ontwikkeling.

Waarvoor kan men steun aanvragen?

De steun kan alleen betrekking hebben op de investeringen in grond, de gebouwen en de uitrusting van de gebouwen.

Voor de grond komt het gedeelte in aanmerking dat binnen een periode van drie jaar na de beslissing tot toekenning van de steun de beroepsbestemming krijgt van bedrijvencentrum of van doorgangsgebouw. Het gebouw kan ook verworven worden op basis van een overeenkomst onroerende leasing.

De investeringen in de uitrusting van de gebouwen moeten nieuw zijn. De uitrustingsgoederen kunnen verworven worden via een contract roerende leasing.

De volgende investeringen komen niet in aanmerking:

 1. de vroeger geactiveerde investeringen die opgenomen werden in de afschrijvingstabel en die verworven worden van:
  1. een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert;
  2. een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming;
  3. een verwante patrimoniumvennootschap;
 2. de investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming;
 3. de investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail