Momenteel is er geen oproep lopende en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Aanvraagprocedure

Er kunnen maar dossiers ingediend worden als er een oproep loopt. De minister kondigt per ministerieel besluit een oproep aan. Hieraan wordt ook een maximale investerings-enveloppe gekoppeld. De ingediende dossiers worden beoordeeld door een jury. De best gerangschikte krijgen binnen de investeringsenveloppe een subsidie toegekend.

Momenteel is er geen oproep lopende.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail