Momenteel is er geen oproep lopende en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Voor welke bedrijfsgebouwen?

De subsidies zijn bedoeld voor bedrijvencentra die aan starters ruimtes te huur aanbieden samen met dienstverlening zoals gemeenschappelijk secretariaat, vergaderzalen,... De ruimtes zijn niet enkel kantoren, maar ook opslagruimtes of productieruimtes. Zuivere kantoorgebouwen worden niet gesubsidieerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijvencentra met basisdiensten, strategische bedrijvencentra en gespecialiseerde bedrijvencentra.

Doorgangsgebouwen zijn een samenhangend geheel van kantoor-, productie- en opslagruimtes die zonder additionele dienstverlening maar met een minimumaanbod aan gemeenschappelijke en professionele infrastructuur tijdelijk ter beschikking worden gesteld van bedrijven die het bedrijvencentrum ontgroeid zijn.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail