Momenteel is er geen oproep lopende en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

Vervolgstappen

Wanneer worden de subsidies uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in drie schijven:

 1. 30 % op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en op voorwaarde dat de indiener de uitbetaling van de schijf aanvraagt;
 2. 30 % op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en op voorwaarde dat de indiener:
  1. de uitbetaling van de schijf aanvraagt;
  2. verklaart dat het project voor 60% is gerealiseerd;
  3. een tussentijds verslag indient of de bewijzen van oprichting van een vennootschap voorlegt;
 3. 40 % na afwerking van het gebouw, het halen van een bezettingsgraad van 30 % en het functioneren van de managementdiensten en op voorwaarde dat:
  1. de indiener de uitbetaling van de schijf aanvraagt;
  2. de indiener een staat voorlegt van de gerealiseerde subsidiabele investeringen

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail