Living Lab Kunststoffen

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

Blenders en Werecircle vormen als aanjagers van het Living Lab Kunststoffen een breed partnerschap met onder meer kennis- en onderzoeksinstellingen, afvalintercommunales, kringwinkels en de bedrijfswereld om werk te maken van het sluiten van de kunststoffenkringloop, een sector met een hoge materiaalvoetafdruk.

We bouwen aan de ambitie om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens. Want 59% van het ingezamelde plastic afval in België wordt nog steeds verbrand. En naast recyclage komen hoogwaardige circulaire strategieën zoals hergebruik en herstel nauwelijks voor in de kunststoffensector.

Via 10 concrete deelexperimenten gaan we op zoek naar de randvoorwaarden om beter om te gaan met plastics. We stellen ons de vragen hoe circulair te ontwerpen met plastics en hoe nieuwe waardeketens op te zetten. Elke case wordt vertaald in een haalbaarheidsanalyse voor verdere opschaling na het Living Lab. De cases dienen als hefboom voor de circulaire transitie. Enerzijds via hun rechtstreekse impact op de keten, anderzijds via een blauwdruk en analyse voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer-, en productieorganisatie.

De leerlessen worden daarnaast ook verankerd via academische en professionele curricula, beleidsaanbevelingen en sectoroverleg en zullen eveneens verspreid worden via circulaire netwerken.

Foto door Haley Lawrence op Unsplash.com

Delen: