Living Lab Circulair Beton

Laatst gewijzigd op 4 april 2023

Via het Vlaams Betonakkoord zijn drie technische sporen geïdentificeerd die geïmplementeerd moeten worden in de komende jaren. Men pakt met dit living lab hindernissen voor grootschalige toepassing aan: gebrek aan kennis bij projectteams, onvoldoende vraag naar circulair beton, barrières voor innovatieve oplossingen, onvoldoende doelmatige incentives (beleid) en kansen om samen tot concrete oplossingen te komen (ecosysteem). Men zet in op deze vlakken – vraag, aanbod en een sterk ecosysteem – met een praktijkgericht leertraject waarbij technische (prestaties van circulair beton) en niet-technische aspecten (organisatie markt, versterken ecosysteem) aan bod komen.

Foto door Thomas Park op Unsplash.com

Delen: