CARPET - reuse, repair, refurbish van end-of-life tapijt

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

End-of-Life tapijt wordt doorgaans ingezameld bij het brandbaar materiaal, met een hoge milieu impact en verlies van waardevolle grondstoffen tot gevolg. De kwaliteit van de ingezamelde tapijten is vaak van dien aard dat hergebruik mogelijk is, na herstel of een opknapbeurt – reuse, repair, refurbishing.

De beoogde resultaten van de Living Lab CARPET zijn:

  1. een volledig gedefinieerde (logistieke) waardeketen met de vereiste actoren
  2. geschikte businessmodellen, gevalideerd door de betrokken partners en stakeholders
  3. demonstratoren voor reuse, repair, refurbishing
  4. uitgewerkt opleidingsplan voor alle actoren in de waardeketen
  5. sterke bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstelling
  6. een repliceerbaar concept, al een eerste keer gevalideerd, bruikbaar voor andere regio’s en consortia.

LIVING LAB CARPET is een eerste stap naar UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) door het vastleggen van randvoorwaarden voor reuse, repair en refurbishing businessmodellen: welke fractie tapijt komt in aanmerking, welke bottlenecks zijn er, welke route wanneer te gebruiken, hoe kan ecodesign een oplossing bieden.

Het Living Lab CARPET-partnerschap bestaat uit tapijtproducenten, een afvalintercommunale, maatwerkbedrijven, designers, een textielassociatie, een textielopleider en een textielkennisinstelling.

Foto door Erfan Banaei op Unsplash.com

Delen: