VLAIO-steun voor 19 projecten rond circulair bouwen

Publicatiedatum
Binnen de oproep 'Circulaire Bouweconomie' van Vlaanderen Circulair werden vorig jaar 75 projectvoorstellen ingediend, waarvan 29 een subsidie ontvingen. Er bleven echter nog heel wat goede projecten achter zonder steun. Voor 19 van deze projecten heeft de Vlaamse Regering nu middelen vrijgemaakt in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ca. € 1,7 miljoen wordt op deze manier geïnvesteerd in innovatieve projecten en experimenten die de transitie naar een circulaire economie aanmoedigen.

Deel van relanceplan Vlaamse Veerkracht

Vlaanderen investeert in innovatieve projecten en experimenten die de transitie naar een circulaire economie aanmoedigen. Als co-trekker van Vlaanderen Circulair maakt de Vlaamse Regering nu € 1,7 miljoen vrij in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Met deze extra middelen kan VLAIO nu 19 veelbelovende projecten rond circulair bouwen steunen. Het gaat hier om projecten die positief werden beoordeeld in de gerichte call 2020 Circulaire Bouweconomie van Vlaanderen Circulair, maar toen nog geen subsidie ontvingen.

Medegefinancieerd door de EU

Het belang van circulaire bouweconomie

Door circulair bouwen als nieuwe norm te hanteren, sluiten we kringlopen, verminderen we de afvalberg, en kunnen we alsnog unieke bouwwerken creëren. Een circulaire bouweconomie gaat over meer dan alleen maar recycleren. Het gaat over het fundamenteel herdenken van bouwwerken, hoe organisaties ze aanbesteden en financieren en hoe alle onderdelen en systemen in een gebouw worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan levensverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het invoeren van ‘as-a-service’ modellen zoals bijvoorbeeld het huren van installaties in plaats van ze te kopen, het ondersteunen van modellen voor gedeeld gebruik, enzovoort.

Proeftuin Circulair Bouwen

De Proeftuin Circulair Bouwen volgt in de tussentijd de projecten op om lessen uit de experimenten voor de hele bouwsector en het beleid bruikbaar te maken. Binnen deze proeftuin werken heel wat VLAIO Netwerkpartners samen, onder meer VITO, het WTCB, de UHasselt en de Vrije Universiteit Brussel werken samen in opdracht van OVAM. Deze proeftuin maakt deel uit van de Green Deal Circulair Vlaanderen en is ondertussen in een tweede fase waarin ze zich richten op 'veranderingsgericht (ver)bouwen'.  

Ontdek de 19 nieuw gesteunde projecten

Lees meer over de 19 projecten op de website van Vlaanderen Circulair:

 

Alles over Circulaire Economie 

Het concept ‘circulaire economie’ krijgt de wind in de zeilen. Maar wat is het precies? Wat gebeurt er daarrond in Vlaanderen? Bij wie kan je als ondernemer allemaal terecht? Alle antwoorden in het VLAIO-dossier rond Circulaire Economie: vlaio.be/circulaire-economie