Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en matchmaker voor circulaire economie in Vlaanderen.

Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

De Vlaamse Regering heeft de circulaire economie als één van de zeven transitieprioriteiten vastgelegd en de OVAM als initiator van Vlaanderen Circulair aangeduid. Het operationeel team, dat voor de dagelijkse werking instaat, is ingebed bij de OVAM. Binnen de organisatie poolen diverse spelers mensen en middelen.

Voor wie?

Voor start-ups & vernieuwers, kmo’s en grote bedrijven, steden en burgerinitiatieven,… met circulaire ambities

Wat kan je verwachten?

  • Een sterk netwerk: Een circulaire economie realiseren doe je niet alleen. We verbinden je graag met de juiste partners en projecten 
  • Kennisdeling rond alle aspecten van circulaire economie. Onder de noemer Steunpunt Circulaire Economie voert een consortium van wetenschappers onderzoek naar diverse aspecten van de circulaire economie.
  • Enablen van circulaire economie (technologische insteek, evenals financierings-,  en verschillende samenwerkingsvormen) 
  • Experimenteren: op gang brengen van lerende netwerken, bootcamps, en demonstratieprojecten. Hou onze website in de gaten.
  • Contact met beleid en circulaire economie
  • Communicatie: mooie voorbeelden werken inspirerend. We geven je graag een plek op onze website

Hoe pakken we dit aan?

  • Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek
  • Volg ons via onze website en social media voor aankomende en lopende projecten (vb open call, Green Deal Circulair Aankopen, Green Deal Circulair Bouwen, bootcamp, opleidingen,…)
Partner
Vlaanderen Circulair