VLAIO engageert zich in Green Deal Circulair Bouwen

Publicatiedatum
Via dit engagement werken we samen met bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.
Circulair Bouwen Green Deal

Tot wat engageren we ons?

Op 22 februari 2019 lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen op Batibouw.

Om mee te doen met de Green Deal Circulair Bouwen, moet VLAIO:

 • ten minste één pilootproject uitvoeren tijdens de looptijd van de Green Deal
 • actief deelnemen aan het lerend netwerk waarbinnen we kennis en ervaringen uitwisselen
 • de onderzoekers van de proeftuin Circulair Bouwen alle relevante data, resultaten en lessen van de pilootprojecten aanleveren
 • de nodige stappen zetten om de principes van circulair bouwen structureel inbedden binnen VLAIO

Wat biedt de Green Deal ons?

 • In de Green Deal staat samen doen en leren centraal. De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. 
 • Daarnaast werkt een onderzoeksgroep aan de juridische, economische en andere drempels die we tegenkomen. Samen formuleren we oplossingen.
 • Zo’n vier keer komen de deelnemers van de Green Deal samen om Vlaamse en buitenlandse cases te bespreken. De inspiratiedagen van 2019 vinden plaats op 26 maart, 23 mei, 3 oktober en 5 december.
 • Omdat voor sommige organisaties deze materie helemaal nieuw is, biedt de Green Deal een online basisvorming aan. 

Wat is Circulair Bouwen?

In een circulaire bouweconomie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het restafval geminimaliseerd. Concreet kun je inzetten op 3 hoofdprincipes:

 1. Veranderingsgericht
  Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen.
 2. Circulair
  In essentie gaat het erom dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd worden met een zo hoog mogelijk waardebehoud. Dit vergt nieuwe businessmodellen en samenwerking doorheen de bouwketen.
 3. Materialenpaspoort
  Materialen kunnen maar hoogwaardig (en veilig) opnieuw ingezet worden als ze een gedocumenteerde historiek hebben. Een materialenpaspoort registreert alle materialen op een digitaal platform en maakt gebouwen zo tot een waarachtig grondstoffendepot.
Green Deal Circulair Bouwen